Iran

To iranske amerikanere tiltalt for spionasje mot jødisk institusjon i USA

«Avdelingen for National Security er forpliktet til å beskytte USA fra enkeltpersoner som ulovlig opptrer på vegne av fiendtlige utenlandske nasjoner.», sa assisterende generaladvokat, Demers, ifølge Chicago Sun Times.

«Doostdar og Ghorbani er anklaget for å ha handlet på vegne av Iran, blant annet ved å overvåke politiske motstandere og å engasjere seg i andre aktiviteter som kan sette amerikanere i fare. Med arrestasjonene ønsker vi å holde de tiltalte ansvarlige.», fortsatte Demers.

Trump har rett

Trump-administrasjonens argumenter for å trekke seg fra atomavtalen med Iran, var gode: «Siden avtalen ble inngått, har det iranske militærbudsjettet vokst med nesten 40 %, samtidig som Irans økonomi er svært dårlig», sa Donald Trump på pressekonferansen om atomavtalen.

Iransk drone var på angrepsoppdrag i Israel

Israelske undersøkelser som er gjort av restene etter den nedskutte iranske dronen, viser at den var på angrepsoppdrag over Israel.

«Etter analyser av flybanen og en operasjonell og etterretningsbasert undersøkelse av den iranske dronen som infiltrerte israelsk luftrom den 2. februar 2018, konkluderer IDF med at den iranske dronen var væpnet med eksplosiver, og hadde som oppgave å angripe Israel.», skriver IDFs talsmann på twitter nå i kveld.

Subscribe to Iran

Løvhyttefesten 2019 Hovedtur

Program og påmelding

Løvhyttefesten 2019 Ungdomstur

Program og påmelding

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!