Yeshua

Sjefsrabbiner: Tegnene viser at Messias kommer snart

AV: Martin Gellein

Flere ledende rabbinere i Israel varsler at tiden for Messias komme står for døren. Rabbinerne mener politiske begivenheter den siste tiden sammenfaller med profetiene som varsler Messas komme.

Rabbi Shlomo Amar er tidligere leder for de Sefardiske jødene, som i israelsk dagligtale er en benevnelse brukt om ikke-europeiske jøder. Rabbineren trekker frem flere tegn i tiden som varsler at Israels Messias snart vil åpenbare seg:

Subscribe to Yeshua

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer