oslo kommune

Oslo kommune svelger kameler og avsiler mygg

En ting er at interessegrupper som den perifere BDS-bevegelsen; som for øvrig er fordømt av det tyske parlamentet, ønsker å boikotte israelske varer og tjenester, en annen sak er det når lokale norske myndigheter arbeider for å gjøre det samme.

Mange av verdens stater har brutt menneskerettighetene. Mange av disse landene er de samme landene som verken har demokrati, pressefrihet eller religionsfrihet.

IKAJ vil holde markering mot boikott og antisemittisme i Oslo

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalems (IKAJ), ønsker nå en markering mot Oslo byråd boikott-planer og antisemittisme. Om IKAJ får den nødvendige tillatelsen, vil markeringen holdes utenfor Oslos rådhus. IKAJ har fått tillatelse fra politiet, men mangler foreløpig en tillatelse fra Oslo kommune. Følg derfor med på oppdateringer om markeringen på vår hjemmeside, ICEJ.no.

BDS-bevegelsen lyver om Oslos boikott av produkter fra israelske bosetninger

«Norges hovedstad Oslo forbyr produkter og tjenester fra Israelske bosetninger» kunne man lese på nettsiden til BDS-internasjonalt (Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner). BDS Norge delte artikkelen på facebook. Artikkelen var publisert 28. oktober.

Imidlertid er informasjonen ikke riktig. Oslos hovedstad forbyr ikke produkter og tjenester fra israelske bosetninger.

Subscribe to oslo kommune

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding