oslo kommune

IKAJ vil holde markering mot boikott og antisemittisme i Oslo

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalems (IKAJ), ønsker nå en markering mot Oslo byråd boikott-planer og antisemittisme. Om IKAJ får den nødvendige tillatelsen, vil markeringen holdes utenfor Oslos rådhus. IKAJ har fått tillatelse fra politiet, men mangler foreløpig en tillatelse fra Oslo kommune. Følg derfor med på oppdateringer om markeringen på vår hjemmeside, ICEJ.no.

BDS-bevegelsen lyver om Oslos boikott av produkter fra israelske bosetninger

«Norges hovedstad Oslo forbyr produkter og tjenester fra Israelske bosetninger» kunne man lese på nettsiden til BDS-internasjonalt (Boikott, Desinvesteringer og Sanksjoner). BDS Norge delte artikkelen på facebook. Artikkelen var publisert 28. oktober.

Imidlertid er informasjonen ikke riktig. Oslos hovedstad forbyr ikke produkter og tjenester fra israelske bosetninger.

Subscribe to oslo kommune

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på påsketur for hele familien

100 års markering

Mer

Markering mot boikott og antisemittisme

Viktig at flest mulig stiller opp