PST

PST er forberedt på terrorangrep mot jøder i Norge

AV: Martin Gellein

Terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi, er blant de største truslene mot det norske rikets sikkerhet i 2020. PST mener det er mulig at det finnes personer innenfor disse miljøene som vil forsøke å utføre et terrorangrep i 2020.

«Dersom et ekstremt islamistisk terrorangrep forsøkes gjennomført i Norge i 2020, forventes det å bli utført av én til to personer. PST mener at både symbolmål og generelle mål i så fall er utsatt.»

Ifølge tysk etterretning kjøper Iran teknologi til masseødeleggelsesvåpen

Nylig rapporterte de tyske sikkerhetsmyndighetene (tilsvarende Politiets sikkerhetstjeneste i Norge) i to av Tysklands delstater, at Iran forsøker å skaffe seg teknologi til bruk i masseødeleggelsesvåpen.

Det israelske nyhetsmediet Jerusalem Post har gått gjennom en 200 siders rapport fra sikkerhetsmyndighetene i den tyske delstaten Mecklenburg-Vorpommern. 

Subscribe to PST

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer