Hebron

Lærdommen fra Hebron Massakren 1929

I 1929 bodde det 700 jøder og over 20 000 arabere i Hebron. 67 jøder ble drept fra kvelden 23. august til ettermiddagen 24. august 1929 og over 70 ble skadet. Dette ble slutten på det jødiske nærværet i Hebron, de kom ikke tilbake før etter Seksdagerskrigen i 1967.

Hebron massakren er i seg selv en brutal historie, men den har noen elementer i seg som jeg tror også illustrerer en brutal sannhet om konflikten:

Netanyahu kaster ut internasjonal observatørstyrke fra Hebron

- Jeg har bestemt meg for ikke å forlenge mandatet til observatørstyrken, TIPH. Vi vil ikke tillate videreføring og tilstedeværelse av en internasjonal styrke som motarbeider oss, uttalte Benjamin Netanyahu i går.

Den siste måneden har det vært en heftig diskusjon i Israel om hvorvidt TIPH fortsatt skal være observatører i Hebron. Spesielt er det to situasjoner som har gjort Israelere mindre begeistret for observatørstyrken.

Israelsk minister med liten tillitt til Norge

«Det er ikke så rart med en styrke bestående av politifolk fra en fiendtlig islamsk stat som Tyrkia, pro-palestinske land som støtter boikott; slik som Sverige og Norge, som skaper problemer med IDF-soldater og politiet, som skaper friksjon med bosetterne, og samarbeider med radikale organisasjoner og fremmer delegitimering av Israel.», sa ministeren for offentlig sikkerhet, Gilad Erdan., ifølge det israelske nyhetsmediet Jerusalem Post.

Subscribe to Hebron

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på påsketur for hele familien

100 års markering

Mer

Markering mot boikott og antisemittisme

Viktig at flest mulig stiller opp