Sten Sørensen

Subscribe to Sten Sørensen

Opprop om NRKs dekning av Israel

Les om oppropet, gi din tilslutning