antisemittisme

- Betydelig problem med antisemittisme i bevegelser tilknyttet konflikten mellom Israel og palestinerne

I kjølevannet av en sak i Sverige der Uppsala kommune trolig fratar en palestinaforening økonomisk støtte på grunn av antisemittisme, spurte vi våre partier hva de ville gjort om en liknende sak oppsto i Norge. 

«Det offentlige burde ikke finansiere organisasjoner som benytter seg av antisemittisme uttrykk.», sier medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på stortinget for FrP, Per Willy Amundsen.

Tysk parti med slagord som minner om antisemittismen før annen verdenskrig

I teksten på plakatene til «Die Rechte» står det «Israel er vår ulykke». Plakaten finnes også på partiets hjemmeside.

Før og under annen verdenskrig brukte Tysklands mest antisemittiske avis, «Der Stürmer», slagordet «Jødene er vår ulykke» for å oppildne det tyske folk mot jødene.

Ordet «Israel er vår ulykke!» minner om det antisemittiske slagordet «Die Juden sind unser Unglück!» (Jødene er vår ulykke!)

NRK-program klarer ikke å ta tak i antisemittisme – blant annet derfor er Oslo symposium så viktig

Det som skulle være andre del i et program om hva antisemittisme er og om antisemittismen i det britiske arbeiderpartiet spesielt, endte hovedsakelig med å bli et program om Israel-lobbyen som drar antisemittismekortet.

For de som ikke vet hva det er, betyr det at man i stedet for å argumentere i en sak som omhandler Israel, stempler meningsmotstandere som antisemitter.

Norsk jøde til politiet med åtte hatkrim-saker, en svært alvorlig; ikke èn endte med domfellelse

Vi kjenner til at en norsk jøde gikk til politiet med åtte saker knyttet til hatkriminalitet. Ikke en av disse endte i domstolen. Syv av de ble ikke engang vurdert. 

I en av sakene blir den fornærmede truet på livet. Likevel endte saken med henleggelse. Og det er ikke fordi gjerningspersonen er ukjent. Gjerningspersonen er fullt ut kjent.

Subscribe to antisemittisme

Løvhyttefesten 2019 Hovedtur

Program og påmelding

Løvhyttefesten 2019 Ungdomstur

Program og påmelding

ICEJ: Undervisning, Aliyah, sosialt arbeid, Israel i krise, taler Israels sak.

Bli støttepartner du også!