antisemittisme

BDS aktivister til voldelig angrep på Israelsk filmfestival i Berlin

BILDE: Israels ambassadør i Tyskland og hans åpning av festivalen i 2017

Ifølge politirapporten, som det israelske nyhetsmediet Jerusalem Post har fått tilgang til, ble to kvinner slått av BDS (Boycott, Divestment, Sanctions av Israel) aktivistene. Kvinnene har anmeldt forholdet.

Den israelske filmfestivalen hadde lagt opp til diskusjon etter visningen av dokumentarfilmen «King Bibi».

Rekordhøy måling av antisemittisme i Storbritannia

De verste månedene var februar og mars, med henholdsvis 182 og 169 tilfeller av rapportert antisemittisme. Det samlede tallet for de seks første månedene var 892. I fjor var tallet 810, noe som kvalifiserer til den lite hyggelige annenplassen på «allhigh» listen.

Ved 85 tilfeller hittil i 2019, innebærer den antisemittiske handlingen et fysisk angrep. I 49 tilfeller handler det om trusler.

NRK med svin på skogen

AV: Mona Levin, journalist, og Sidsel Levin, kulturformidler og tidligere daglig leder av Jødisk Museum

Dagsnytt 18, 19. juli, tok opp NRKs siste «humorstunt» i programmet Satiriks. En ortodoks jøde spiller Scrabble med en ung mann som bruker lang tid på å bestemme seg for å legge ordet «jødesvin». Rabbineren er dessuten utiltalende, slesk og hoverende, ifølge underholdningssjef Halvorsen en jødisk «arketype», av det slaget man treffer på 8th Avenue i New York. 

- Betydelig problem med antisemittisme i bevegelser tilknyttet konflikten mellom Israel og palestinerne

I kjølevannet av en sak i Sverige der Uppsala kommune trolig fratar en palestinaforening økonomisk støtte på grunn av antisemittisme, spurte vi våre partier hva de ville gjort om en liknende sak oppsto i Norge. 

«Det offentlige burde ikke finansiere organisasjoner som benytter seg av antisemittisme uttrykk.», sier medlem av utenriks- og forsvarskomiteen på stortinget for FrP, Per Willy Amundsen.

Tysk parti med slagord som minner om antisemittismen før annen verdenskrig

I teksten på plakatene til «Die Rechte» står det «Israel er vår ulykke». Plakaten finnes også på partiets hjemmeside.

Før og under annen verdenskrig brukte Tysklands mest antisemittiske avis, «Der Stürmer», slagordet «Jødene er vår ulykke» for å oppildne det tyske folk mot jødene.

Ordet «Israel er vår ulykke!» minner om det antisemittiske slagordet «Die Juden sind unser Unglück!» (Jødene er vår ulykke!)

Subscribe to antisemittisme

Løvhyttefesten 2019 Hovedtur

Program og påmelding

Løvhyttefesten 2019 Ungdomstur

Program og påmelding

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!