Storbritannia

Israel og Storbritannia inngår nytt strategisk samarbeid

AV: Martin Gellein

Ifølge rapporten fra har den bilaterale handelen mellom landene økt fra 6.1 milliarder dollar i 2012 til 10.5 milliarder dollar i 2018. Det er en økning på 72%, og innebærer at Storbritannia nå er Israels tredje største eksportmarked, bare forbigått av USA og Kina.

Siden folkeavstemningen i juni 2016 har 65 israelske selskaper etablert eller økt sin aktivitet i Storbritannia - og skapt 1500 arbeidsplasser. I dag har mer enn 500 israelske firmaer en fysisk tilstedeværelse i Storbritannia.

Rekordhøy måling av antisemittisme i Storbritannia

De verste månedene var februar og mars, med henholdsvis 182 og 169 tilfeller av rapportert antisemittisme. Det samlede tallet for de seks første månedene var 892. I fjor var tallet 810, noe som kvalifiserer til den lite hyggelige annenplassen på «allhigh» listen.

Ved 85 tilfeller hittil i 2019, innebærer den antisemittiske handlingen et fysisk angrep. I 49 tilfeller handler det om trusler.

Hvordan kan vi trygge israelere i Norge om vi ikke er villige til å forby organisasjoner som vil drepe dem

Heller ikke norske eksperter klarer det, på tross av at den libanesiske organisasjonen åpenbart er involvert i terrorangrep og -planlegging mot israelere. 

Og det er argumentasjonen til overnevnte som ikke holder vann. For det hjelper ikke å si at terror er en liten del av organisasjonen eller at de ikke helt passer inn i den vanlige definisjonen av terror.

155 millioner til sikring av jødiske institusjoner i GBR

- Vi er fast bestemt på å påse at interessegrupper kjenner seg trygge når de har Gudstjeneste. Derfor har vi forpliktet oss til 155 millioner kroner dette året, som betyr 561 millioner til sammen frem til i dag for å beskytte jødiske skoler og institusjoner, uttalte Storbritannias statsminister, Theresa May, i et brev til den jødiske paraplyorganisasjonen, «Board Of Deputies Of British Jews». (BOD)

Etter tips fra Mossad fant britisk etterretning store mengder eksplosivt materiale med link til Hezbollah

Det britiske mediet, The Telegraph, avslørte på søndag at britisk etterretning i samarbeid med britisk politi og utenlands etterretning, fant tre tonn ammoniumnitrat på et lager med tilknytning til Hezbollah.

«MI5 arbeidet uavhengig og tett med internasjonale partnere for å stoppe den onde trusselen fra Iran og deres proxyer i GBR.», skriver The Telegraph, og siterer en britisk etterretningskilde.

Subscribe to Storbritannia

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer