TV2

TV2 med uholdbar journalistikk fra Gaza

For samtidig lager TV2 en reportasje om barn fra Gaza som skytes av israelske soldater. Reportasjen er helt og holdent ukritisk til hvorfor palestinaarabiske barn befinner seg i en sone hvor man vet våpen vil bli brukt. Det finnes heller ingen kilder i reportasjen som ser saken fra israelsk side.

Det man sitter igjen med, er opplevelsen av at israelske soldater driver nedskyting av barn.

Subscribe to TV2

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding