Danny Danon

USA og Israel ute av UNESCO

Nå er både USA og Israel ute av den kulturelle organisasjonen av FN. Den offisielle uttrekningen skjedde for to dager siden – på klokkeslettet for overgangen til 2019.

Begge landene forklarer sin uttrekning fra organisasjonen med den dårlige behandlingen av Israel.

USA sier at de bekymret for det «kontinuerlige anti-israelske biaset i UNESCO».

Israels FN-ambassadør: - En seier for Israel

Både USA og Israel har i mange år arbeidet for å gjøre verdenssamfunnet oppmerksomme på den libanesiske terrororganisasjonen Hezbollahs oppbygging av et betydelig våpenarsenal i Libanon.

En slik oppbygging er i direkte strid med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1701. I resolusjonen står det blant annet at alle våpen som selges til Libanon, skal være godkjent av myndighetene, og at det ikke skal være andre våpen i Sør-Libanon enn våpnene til den libanesiske hæren.

Israeler valgt til visepresident i FN

"Det er en ære å representere staten Israel i en slik lederposisjon i FN", sier Danon i en uttalelse etter avstemningen hvor han ble valgt til visepresident i FNs største organ, generalforsamlingen. 

"Vi har igjen bevist at Israel er klar til, og i stand til, å tjene i betydelige stillinger i FN. Og forsøkene på å blokkere denne fremgangen vil ikke lykkes."

Han har siden august 2015 vært Israels ambassadør til FN. Da kom han fra stillingen som forsknings-, teknologi- og romfartsminister.

Subscribe to Danny Danon

Løvhyttefesten 2019 Hovedtur

Program og påmelding

Løvhyttefesten 2019 Ungdomstur

Program og påmelding

Sommerstevnet 2019

Program og informasjon