Vekkelsen i Iran eksploderer – regimet trapper opp forfølgelsen

Av ICEJ Press, 01.27.2020

I de mørkeste hjørnene av Midtøsten er det en kontinuerlig vekkelse som er enestående i verdens historie. Kirkeledere i Iran mener vekkelsen kan påvirke situasjonen i hele Midøsten.

AV: Martin Gellein

Iran er kanskje det landet i verden der flest mennesker kommer til tro på Jesus Kristus som verdens frelser. Regimet i Iran er dypt bekymret for situasjonen og trapper opp innsatsen mot kristne og deres fellesskap. Kristne medier melder om økt forfølgelse og økte arrestasjoner i undergrunns menighetene i landet, melder det kristne nettstedet Believers Portal.

Før revolusjonen i Iran i 1979 var det få kristne i Iran. Det som fantes av kristen aktivitet, var stort sett knyttet til den arameiske ortodokse kirke og få muslimer konverterte til troen på Jesus. Nå er situasjonen radikalt endret. Til tross for sterk forfølgelse, er det ifølge flere kristen iranske kilder, i dag 3 millioner kristne i Iran.

"Kirkens ledere tror at millioner kan legges til kirken i løpet av de nærmeste årene,» uttaler misjonsorganisasjonen Elam Ministries. «Dersom vi forblir tro mot vårt kall, er det vår overbevisning at det er mulig å se nasjonen forvandlet i løpet av vår levetid. Fordi Iran er en strategisk nasjon, vil den voksende kirken i Iran påvirke muslimske nasjoner i hele den islamske verden.»

Irans etterretningsminister innrømmet nylig offentlig, for første gang, at kristendommen sprer seg over hele Iran. «Det er ikke etterretningens oppgave å finne årsaken til disse omvendelsene fra islam. Men det skjer rett foran øynene våre,» uttalte etterretningsministeren.

Iran rangerer på 9.plass på Åpne Dørers liste over landene der kristne opplever mest forfølgelse. Forfølgelsen ser ikke ut til å hindre vekkelsen – den snarere eksplodere.

Det meldes fra hele den muslimske verden at tusenvis konverterer til kristendommen etter drømmer og visjoner om Jesus. Pålitelige rapporter antyder at «flere muslimer har kommet til tro på Kristus i Iran de siste 10 årene, enn i de siste 1500 årene med islam.» «Gud gjør noe i denne regionen i våre dager, som de fleste har trodd var uoppnåelig,» melder Believers Portal.

Til tross for strømmen av flyktninger fra Irak og Syria, foregår det en formidabel vekkelse også i disse landene, ifølge Voice Of the Martyrs Canada, som produserer kristen radiosendinger til Midøsten.

BP melder at anslagsvis 2,5 millioner til 3 millioner fødte pakistanske tilber Jesus Kristus. Hele byer og landsbyer langs den afghansk-pakistanske grensen konverterer til kristendommen. Kirkeledere i Pakistan melder at «dette skjer ikke bare i Pakistan. Det foregår lignende vekkelser i flere land i regionen».

Nettstedet dokumenterer vitnespyd om helbredelser, drømmer og visjoner, konverteringer og masse-dåp ifra den muslimske verden. Blant annet har nettstedet lagt ut en video der flere tusen muslimer blir døpt og roper til Gud i tunger: https://youtu.be/NMQFWrZhXFY.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Se

29. Sept – 7.okt

Påmelding