Golanhøydene - Norge vil ikke følge Trump

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 03.22.2019

I går uttalte USAs president at det er på tide at USA anerkjenner Golan som israelsk. Norge vil ikke følge etter. Det vil heller ikke Krf eller Frp.

- Jeg registrerer Trumps tweet. Norge har aldri anerkjent Israels krav på de syriske Golanhøydene, og denne posisjonen ligger fast,

Ine Marie Eriksen Søreide
Høyre, Utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide

sier Norges utenriksminister, Ine Eriksen Søreide.

I går skrev USAs utenriksminister på twitter at det nå er på tide å anerkjenne Golanhøydene under israelsk suverenitet.

«Etter 52 år, er det på tide at USA fullt ut anerkjenner israelsk suverenitet over Golanhøydene, noe som er av kritisk strategisk viktighet, og viktighet for sikkerheten til den israelske staten og den regionale stabiliteten.», skrev USAs president, Donald Trump, på twitter for litt over en time siden.

Frp har forståelse for beslutningen, men mener dette ikke er rett måte å gjøre det på.

Verken Frp eller Krf ønsker å følge Trump

«Jeg er enig med President Trump i at Golan-høydene er kritiske for Israels sikkerhet, og jeg har derfor forståelse for beslutningen. Jeg mener imidlertid primært at en konflikt rundt et landområde best løses i direkte dialog mellom partene.», sier Frps representant i utenrikskomiteen på stortinget, Christian Tybring-Gjedde.

Heller ikke Krf ønsker å anerkjenne israelsk suverenitet over Golanhøydene. Samtidig anerkjenner de Israels store sikkerhetsmessige utfordringer i dagens situasjon.

Hans Fredrik Grøvan
Hans Fredrik Grøvan, Krf

- I dagens situasjon er det overhodet ikke vanskelig å forstå at Israel opplever at de ikke vil ha «trygge» grenser uten Golanhøydene. Topografien i området gjør at om Syria og Hizbollah får tilgang til Golanhøydene vil Tiberias området ligge uhyre sårbart til, sier Hans Fredrik Grøvan fra Krf.

Forstår Israels situasjon

Han mener det internasjonale samfunnet burde hatt et mye sterkere fokus på Irans militære oppbygning i området.

«At Iran øker sin innflytelse i Syria, gjør ikke situasjonen bedre. Det internasjonale samfunn burde derfor hatt et betydelig høyere fokus på den militære oppbygging som skjer fra Irans side på Golan og ellers i denne delen av Syria. Dette er ikke bare et problem for Israel, men en trussel mot enhver fredsløsning i Midtøsten.», sier Grøvan.

«Vi kan alle se hva som utspiller seg i Syria. Det er ikke intuitivt

Christian Tybring-Gjedde
Chrsitian Tybring-Gjedde, Frp

fornuftig å kreve at Israel ensidig skal levere tilbake områder de tok i en forsvarskrig, til et land i kaos der sikkerhetssituasjonen er uforutsigbar.», sier Tybring-Gjedde.

Krf mener at Golanhøydene skal være en del av en helhetlig plan for fred.

«Vi tror likevel at en endelig løsning på Golan bør være en del av en helhetlig plan for fred.», sier Hans Fredrik Grøvan i Krf.

Golan en sikkerhetsutfordring for Israel

Golanhøydene lå under Syria i perioden fra Israel ble en stat i 1948, og frem til 1967. I denne perioden ble Israel stadig beskutt fra disse høydene, som ruver over det israelske Galilea. Mange israelere ble drept og skadet i disse angrepene.

På grunn av høyden og plasseringen er Golanhøydene av svært stor viktighet for Israel sikkerhetsmessig.

Etter krigen i 1967, tok Israel kontroll over Golanhøydene. Og den 14.desember 1981 annekterte Israel Golanhøydene og innførte israelske lover i området.

USA blir det første landet til å anerkjenne israelsk suverenitet over området.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding