Unisont mot finansiering av terror

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 05.30.2017

I går rapporterte ICEJ om at det er utbetalt 9,6 milliarder kroner til palestinske terrorister over en fireårsperiode. Både Frp, Krf og SV reagerer kraftig på informasjonen.

Tallene bygger på en større studie gjort av Jerusalem Center for Public Affairs. Prosjektleder for studiene, er tidligere direktør i departementet for strategiske saker og tidligere leder av hærens etterretnings- og forskningsavdeling, Brig. Gen. Yossi Kuperwasser.

Stortingsrepresentant for Frp og medlem av forsvars- og utenrikskomiteen, Jørund Rytman, reagerer kraftig på tallene.

Jørund Rytman
ICEJ, Jørund Ryman

- Dette er helt uakseptabelt, og må avvikles. Jeg mener at dette må få konsekvenser, bl.a. i form av kutt i bistanden og vi bør kreve tilbakebetaling. Dette er misbruk av norske skattebetalere sine penger, sier han.

SV har ikke anledning til å kommentere detaljert på rapporten, men sier de står bak alle tiltak som bidrar til å hindre finansiering av terrorvirksomhet.

Bård Vegard Solhjell
SV, Bård Vegar Solhjell

- På generelt grunnlag tar SV kraftig avstand fra all finansiering av terrorisme. Det er svært alvorlig dersom midler som et samlet storting har stilt seg bak, har bidratt til dette. Vi vil støtte alle tiltak som bidrar til å hindre finansering av terrorvirksomhet, sier Bård Vegar Solhjell, SVs utenrikspolitiske talsmann, og også medlem av forsvars- og utenrikskomiteen på stortinget.

Krfs stortingsrepresentant, Hans Olav Syversen, som også er medlem av forsvars- og utenrikskomiteen, mener palestinske myndigheter motarbeider fred og forsoning.

Hans Olav Syversen
Krf, Hans Olav Syversen

- Dette viser jo, under forutsetning av at tallene stemmer, at dette er blitt en stor, men likefullt prioritert utgiftspost hos palestinerne. Med andre ord oppmuntres man til terrorhandlinger og belønnes for det, både med penger og anerkjennelse. Det er beklagelig at palestinske myndigheter på denne måten motarbeider fred og forsoning, sier han ifølge det israelske nyhetsmediet, Times of Israel.

Saken har i dag vært presentert for Knesset, det israelske stortinget. Der har saken ført til sterke reaksjoner. Blant annet fra lederen av utenriks- og forsvarskomiteen på Knesset, Avi Dichter (Likud).

- Den israelske staten kan ikke involvere seg i en politisk prosess, med fred som mål, når de som skal være våre partnere oppfordrer til terror, sa Dichter, som tidligere har ledet det den israelske sikkerhetstjenesten, Shin Bet.

Det norske utenriksdepartementet viser til utenriksminister Børge Brende sitt svar til Hans Fredrik Grøvan i stortinget den 18.mai.

«Norge har ved flere anledninger gjort det klart for Den palestinske selvstyremyndigheten (PA) at støtteordningen rettet mot palestinske fanger i israelske fengsel, hvor økonomiske utbetalinger øker med fangenes soningstid, er uakseptabel og må avvikles. I mine samtaler med president Mahmoud Abbas og finansminister Shukri Bishara har jeg ved flere anledninger understreket at PA vil være tjent med å avskaffe den nåværende praksisen.

ICEJ har tidligere i dag bedt om kommentar fra flere av de store partiene. AP og SP har ikke svart.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer