Ungarn og Østerrikere er de eneste EU-landene som ikke fordømmer Israel

Av ICEJ Press, 05.21.2020

EU truer Israel med at landets annekteringsplaner vil få «konsekvenser.»

AV: Martin Gellein

Ungarn og Østerrike er de eneste EU-landene som motsetter seg fordømmelsen av Israels planer om å erklære suverenitet over jødiske bosetninger i Judea og Samaria og Jordan-dalen. Onsdag advarte de EU mot en dobbelt-standard ovenfor Israel.

EU utarbeider sin utenrikspolitikk ut fra konsensus mellom medlemslandene, men EUs utenriksminister Josep Borrell har gjentatte ganger den senere tiden sett bort fra mindretallet og fremmet sterk kritikk og advarsler ovenfor Israel.

En ungarsk diplomatisk kilde stiller spørsmål ved lovligheten av uttalelser som ikke gjenspeiler enighet i EU.

Med støtte fra 25 av 27 medlemsland uttalte EUs utenriksminister mandag: «Vi oppfordrer Israel til å avstå fra enhver ensidig avgjørelse som innebærer annektering av okkupert palestinsk territorium, og som sådan vil være i strid med folkeretten.»

Østerrikes utenriksministeren Alexander Schallenberg uttalte at Østerrike ikke stiller seg bak kritikken.

Trump-administrasjonens fredsplan innebærer at Israel kan erklære suverenitet over 30% av Judea og Samaria (Vestbredden) og Jordan-dalen. Planen legger samtidig til rette for opprettelsen en palestinsk stat på resten av Vestbredden. Den palestinske staten vil motta milliarder av dollar i økonomisk bistand. Forut for en eventuell palestinsk statsdannelse må palestinerne si ja til demilitarisering, stanse terrorisme og garantere sine innbyggere fulle borgerrettigheter.

Onsdag uttrykte de fem europeiske medlemmene av FNs sikkerhetsråd - Tyskland, Estland, Belgia, Frankrike og Storbritannia - sterk bekymring for Israels planer om annektering.

Frankrikes FN-ambassadør advarte Israel om at annektering vil få «konsekvenser for EUs forhold til Israel.»

«Vi ber det internasjonale samfunnet om å gjøre alt for å avverge Israel planer,» uttalte Belgias FN-ambassadør.

USAs FN-ambassadør oppfordret israelere og palestinere til å vende tilbake til forhandlingsbordet.

Israel har allerede i prinsippet sagt ja til samtaler med palestinerne på grunnlag av Trump-administrasjonens fredsplan. Palestinerne har avvist planen og flere ganger truet med å bryte alt sikkerhets-samarbeid med Israel, inkludert Oslo-avtalen.

«Som jeg har sagt de siste fem årene i FN: Alt palestinerne må gjøre er å sette seg ned og møte oss for direkte forhandlinger. I stedet velger de å skremme det internasjonale samfunnet til å presse Israel. Dette er ikke veien videre,» uttalte Israels FN-ambassadør.

 

Kilde: Jerusalem Post.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding