Uenighet i den norske regjeringen om dagens Golan-resolusjon i FN

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 11.16.2018

FrP sier det er lite hensiktsmessig å komme med krav til Israel som kan skape en storkrig, og går langt i å uttrykke uenighet med Norges votering i FN i dag. 

I dag uttalte den norske regjeringen at de vil stemme for «Golan resolusjonen» i FN. Nå sier Christian Tybring-Gjedde, som sitter i utenrikskomiteen på stortinget, at det er uenighet om flere saker knyttet til Israel i regjeringen.

Les også:

Norge stemmer for Golan-resolusjon

USA stemmer nei til ny Golan-resolusjon

Tybring-Gjedde
Christian Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant for FrP

«Det er liten tvil om at FrP og Høyre er uenig om flere saker som omhandler Israel.», sier Tybring-Gjedde.

Han går nå svært langt i å si at FrP er uenige i at Norge stemter for «Golan resolusjonen» i FN i dag.

«FrP er enig med USA i at det må tenkes helt nytt med henhold til en mulig fredsavtale. FN spiller en lite konstruktiv rolle i dette spørsmålet. Det er lite hensiktsmessig å fortsette å fordømme Israel og å komme med krav som er helt urealistiske og potensielt skape en storkrig dersom vedtaket skulle bli implementert.», sier Tybring-Gjedde.

Israels FN-ambassadør, Nikki Haley, har uttalt at «Resolusjonen er tydelig forutinntatt mot Israel. Videre, det syriske regimet fortsetter å begå grusomheter, og beviser deres manglende evne til å styre noen. Den destruktive påvirkning fra det iranske regimet i Syria, representerer en stor trussel mot internasjonal sikkerhet. ISIS og andre terrorgrupper er fortsatt i Syria.»

Hun sa videre at:

«Og denne resolusjonen gjør ingenting for å føre noen av partene nærmere en fredsavtale. USA vil stemme nei‎.»

Christian Tybring-Gjedde kommer også med et lite stikk til KrF - kanskje også med tanke på et fremtidig regjeringssamarbeid.

«Blir forøvrig interessant å se hvor langt KrFs uttalte støtte til Israel strekker.», sier han til slutt.

Vi har forsøkt å få fatt på KrF i dag, og lyktes rett før saken skulle publiseres. De visste ikke når de kunne svare på vår henvendelse. KrF sitter for tiden midt i regjeringsforhandlinger.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på påsketur for hele familien

100 års markering

Mer

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!