Uenighet i den norske regjeringen om dagens Golan-resolusjon i FN

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 11.16.2018

FrP sier det er lite hensiktsmessig å komme med krav til Israel som kan skape en storkrig, og går langt i å uttrykke uenighet med Norges votering i FN i dag. 

I dag uttalte den norske regjeringen at de vil stemme for «Golan resolusjonen» i FN. Nå sier Christian Tybring-Gjedde, som sitter i utenrikskomiteen på stortinget, at det er uenighet om flere saker knyttet til Israel i regjeringen.

Les også:

Norge stemmer for Golan-resolusjon

USA stemmer nei til ny Golan-resolusjon

Tybring-Gjedde
Christian Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant for FrP

«Det er liten tvil om at FrP og Høyre er uenig om flere saker som omhandler Israel.», sier Tybring-Gjedde.

Han går nå svært langt i å si at FrP er uenige i at Norge stemter for «Golan resolusjonen» i FN i dag.

«FrP er enig med USA i at det må tenkes helt nytt med henhold til en mulig fredsavtale. FN spiller en lite konstruktiv rolle i dette spørsmålet. Det er lite hensiktsmessig å fortsette å fordømme Israel og å komme med krav som er helt urealistiske og potensielt skape en storkrig dersom vedtaket skulle bli implementert.», sier Tybring-Gjedde.

Israels FN-ambassadør, Nikki Haley, har uttalt at «Resolusjonen er tydelig forutinntatt mot Israel. Videre, det syriske regimet fortsetter å begå grusomheter, og beviser deres manglende evne til å styre noen. Den destruktive påvirkning fra det iranske regimet i Syria, representerer en stor trussel mot internasjonal sikkerhet. ISIS og andre terrorgrupper er fortsatt i Syria.»

Hun sa videre at:

«Og denne resolusjonen gjør ingenting for å føre noen av partene nærmere en fredsavtale. USA vil stemme nei‎.»

Christian Tybring-Gjedde kommer også med et lite stikk til KrF - kanskje også med tanke på et fremtidig regjeringssamarbeid.

«Blir forøvrig interessant å se hvor langt KrFs uttalte støtte til Israel strekker.», sier han til slutt.

Vi har forsøkt å få fatt på KrF i dag, og lyktes rett før saken skulle publiseres. De visste ikke når de kunne svare på vår henvendelse. KrF sitter for tiden midt i regjeringsforhandlinger.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på påsketur for hele familien

ICEJ: Undervisning, Aliyah, sosialt arbeid, Israel i krise, taler Israels sak.

Bli støttepartner du også!

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!