Tøffe tak om antisemittisme i det britiske arbeiderparti.

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 09.03.2018

I morgen skal Labours øverste organ diskutere hvordan de skal definere antisemittisme. Spørsmålet skaper dyp konflikt i partiet og involverer en tidligere statsminister, fagforeningsledere, parlamentsmedlemmer og jøder i arbeiderbevegelsen.

Tal ofer brevI morgen skal det holdes et svært viktig møte i det styrende organet (NEC) i det britiske arbeiderpartiet (Labour). 

Et av temaene som skal diskuteres er hvorvidt Labour skal adoptere IHRAs (International Holocaust Remembrance Alliance) definisjon av antisemittisme. Trettien land har pr i dag anerkjent deres definisjon; blant dem er Norge og Storbritannia.

Temaet er kontroversielt innad i Labour, og er gjenstand for dyp konflikt.

Meldte seg ut

I Juli meldte Tal Ofer, lokalpolitiker for Labour og britisk jøde, seg ut av partiet på grunn av antisemittisme.

«Det er trist, men jeg kjenner meg ikke lenger som en del av hva Labour representerer i dag, og NECs avgjørelse om ikke å adoptere IHRAs definisjon til fulle, er den siste dråpen for meg», skrev Ofer i et åpent brev til Labours generalsekretær i midten av juli.

«Alle tegn viser at Labour har et problem med antisemittisme, et problem partiet ikke søker å løse. Så lenge Labour ikke tar tak i antisemittisme innad i partiet, er det ikke klart for makt, og det kan ikke være partiet for «de mange». Så lenge dette fortsetter kan jeg ikke lenger være medlem av Labour.», avslutter han.

- Burde støtte ensemmig

I morgen skal saken igjen diskuteres i NEC, og i går uttalte tidligere statsminister og leder for Labour, Gordon Brown, at det britiske arbeiderpartiet fullt ut må adoptere IHRAs definisjon.

«IHRAs definisjon av antisemittisme er noe vi burde støtte enstemmig, udelt og umiddelbart.», sa han til den jødiske arbeiderbevegelsen i Storbritannia.

Fagforeningsledere mener det må tas oppgjør

Twitter

Flere høytstående fagforeningsledere har gjort det samme. Dave Prentis, generalsekretæren i Unison, skrev nylig følgende nyhetsmediet, New Statesman:

«Akkurat nå vil en full adopsjon av IHRAs definisjonen av antisemittisme, inkludert alle eksemplene, og å fjerne de som er skyldig i rasisme i vårt parti, og å avslutte spørsmålet om arbeiderbevegelsen og antisemittisme så raskt som mulig, være avgjørende (Red: for å vinne neste valg).»

Tim Roach, som er generalsekretær i storbritannias tredje største fagbevegelse, GMB, sier, Ifølge venstresideavisen, The Guardian, at Labour må adoptere hele IHRAs definisjon. Han sier også at han er sjokkert over antisemittismen fra folk fra arbeiderpartiet i sosiale medier.

«Antisemittisme er et problem i arbeiderpartiet. Jeg er sjokkert over hva jeg har sett i sosiale medier, skrev han nylig i nyhetsmediet Huffington post.

Mange anklager om antisemittisme og kritikk av ledelsen

De siste årene har det kommet en rekke anklager om antisemittisme mot Labourmedlemmer. 

Se flere saker om Labour og antisemittisme her.

Partiets ledelse har fått kraftig kritikk for ikke å ta tak i problemet. Mange mener partiets leder, Jeremy Corbyn, er en del av problemet.

Corbyn
Corbyn foran til høyre. I midten, Maher al-Taher, lederen for PFLP.

Jeremy Corbyn har kalt Hamas og Hezbollah sine venner. Han har også deltatt på minneseremoni i Tunis sammen med internasjonale palestinaarabiske terrorister.

Et av Labours parlamentsmedlemmer, Dame Margaret Hodge, mener Corbyn har gått over streken. Til Skynews sier hun følgende:

«Det er en veldig fin linje mellom å være propalestinsk…, som han alltid har trodd på, og å være antisemittisk. Jeg mener han har havnet på feil side av den linjen.»

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer