Taler på Oslo Symposium: - Ikke funnet et eneste FN-organ som ikke fordømmer eller særbehandler Israel negativt

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 02.07.2019

Rett etter at boken «Israels land etter internasjonal lov» ble utgitt i 2017, begynte Bjørn Hildrum å granske hvordan Israel blir behandlet i FN-systemet. – FNs angrep mot Israel er systematisk og vedvarende, sier han. Han kommer til Oslo Symposium for å fortelle om funnene.

Bildekreditt: Håkon Sengsvoll

Boken til lege og forfatter, Bjørn Hildrum, selges nå i utgave nummer to. Etter at han var ferdig med den populære boken, «Israel etter internasjonal lov», var det naturlig å se på hvordan FN-organet behandler Israel.

«Under utarbeidelsen av boka "Israels land etter internasjonal lov", som kom i ny utgave i fjor vår, var det både naturlig og nødvendig å belyse FNs rolle og forhold til Israel», sier Hildrum.

"Den tragiske overraskelsen er at jeg ved å gjennomgå en rekke FN-organ ikke har funnet ett eneste som ikke fordømmer eller særbehandler Israel på en negativ måte"

Funnene han gjorde kaller han tragiske, og skal legges frem for publikum under Oslo Symposium fredag den 15. mars 2019.

"Den tragiske overraskelsen er at jeg ved å gjennomgå en rekke FN-organ ikke har funnet ett eneste som ikke fordømmer eller særbehandler Israel på en negativ måte, sier Bjørn Hildrum.

"Hele FN-systemet bruker Israel som verdens syndebukk. Det er som et ekko fra 1930-årenes Tyskland."

Han forteller videre at hele FN-systemet bruker Israel som syndebukk, og at behandlingen er som et ekko fra 1930 årene.

"FNs angrep mot Israel er vedvarende og systematisk. Jeg håper å kunne vise hvor omfattende det er."

"Hele FN-systemet bruker Israel som verdens syndebukk. Det er som et ekko fra 1930-årenes Tyskland. Forskjellen er at beskyldningene nå ofte kommer i form av usanne uttrykk som "ulovlig okkupasjon" og "brudd på folkeretten", sier Bjørn Hildrum

"FNs angrep mot Israel er vedvarende og systematisk. Jeg håper å kunne vise hvor omfattende det er. I Norge er det mer enn nok meninger om Israel, men for lite kunnskap basert på fakta", avslutter lege og forfatter Bjørn Hildrum.

 

Program og påmelding til Oslo Symposium finner du her.

Av Erlend Sundar

Erlend Sundar har arbeidet som nettredaktør for ICEJ siden sommeren 2016. Han har bakgrunn fra journalistisk arbeid i fagpressen.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding