Støtt kampanjen mot barnesoldater!

Av ICEJ Press, 02.18.2020
Bildetekst: Skjermdump fra Palestinian Media Watch av video som oppfordrer til terrorangrep mot jøder, postet på Facebook-siden til «Jerusalem Intifada’s Young People’s Coalition.» 

18. februar startet en verdensomspennende kampanje for å få slutt på Palestina-arabiske barnesoldater.

AV: Trine Overå Hansen, ICEJpress

I oppropet for kampanjen heter blant annet at:

«I tiår har den ulykkelige situasjonen til palestinske barn blitt ignorert av det globale samfunn. De har fylt rollen som soldater, menneskelige skjold, opprørere, arbeidere, hjelpemannskap og til og med selvmordsbombere. Resultatet er at barndommen deres har blitt forkortet av død, alvorlige skader og fengsel. 

Unnfallenhet og symbolsk fordømmelse av dette forholdet har oppmuntret organisasjoner som Hamas, Fatah, Palestinsk Islamsk Jihad og Folkefronten for frigjøring av Palestina (PFLP) i deres utnyttelse av barn som krigsressurser.»

Det åpne brevet kan underskrives på pcsweek.org og vil bli sendt til Europaparlamentet og politiske ledere i USA.

– Det er gledelig at det endelig blir en stor internasjonal kampanje mot morderisk opplæring av barnesoldater både i områdene til Hamas og Abbas. Vi prøvde å gjøre Norge oppmerksom på dette i den fredelige demonstrasjonen i Oslo ved årsskiftet 2008/2009 da vi viste film om barnesoldatene, sier Finn Jarle Sæle, styremedlem i ICEJ og legger til:

– Den gangen ble sannheten voldelig angrepet på Eidsvoll plass av islamister og sosialister, og saken ble dysset ned. Media tiet. Det er bra at denne saken nå kommer fram bredt internasjonalt. Verden går fremover. 

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding