Stor undersøkelse: Jøder lite velkomne i familier i østeuropeiske land

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 05.11.2017

I en stor undersøkelse i 18 østeuropeiske land kommer det frem stor sosial motstand mot jøde. Blant annet viser undersøkelsen at 37,5 prosent av de spurte ikke ønsker jøder i sin familie. - Koordinerer godt med andre funn av antisemittiske holdninger i østeuropeiske land, sier doktorgradsstipendiat ved HL-senteret, Vibeke Moe.

Undersøkelsen, som er gjort av Pewresearch, er gjort i 18 østeuropeiske land i perioden 2015-2016. I hvert av landene har 1500 til 2500 personer svart på undersøkelsen.

Hele 37,5 prosent av de spurte ønsker ikke jøder i sin egen familie. Verst er tallene i Armenia med 65 prosent, Georgia med 63 prosent (blant den muslimske befolkningen er tallet 73 prosent), Kazakhstan med 60 prosent, Litauen med 48 prosent og Moldova 48 prosent.

Funnene korresponderer godt med resultater fra andre kartlegginger der man har funnet høye nivåer av antisemittiske holdninger i Øst-Europa, sier Vibeke Moe ved HL-senteret (senter for studier av holocaust).

Vibeke Moe
HL-senteret, Vibeke Moe doktorgradsstipendiat og prosjektkoordinator ved HL-senteret.

I en undersøkelse fra Norge i 2012, er tilsvarende tall 33 prosent.

Det er også vanlig at man finner høyere motstand mot å få ulike grupper inn i familien enn mot å få dem som naboer. Dette fant vi også i den norske befolkningsundersøkelsen fra 2012. 33 prosent svarte at de ville mislike å få en jøde giftet inn i familien, mens 10 prosent svarte at de ville mislike å få en jøde som nabo, fortsetter Moe.

Fjorten prosent av alle spurte i de 18 landene ønsker heller ikke jøder som statsborgere i sitt land.

Verst stilt er det med Armenia med 32 prosent, Litauen med 23 prosent, Romania med 22 prosent, Tsjekkia med 19 prosent og Polen med 18 prosent.

Regionalkonferansen i Bodø 2018

Program

Opprop om NRKs dekning av Israel

Les om oppropet, gi din tilslutning