«Sterkt kritikkverdig» og «graverende» journalistikk

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 08.08.2017

Både KRF og FRP reagerer sterkt på ICEJs gjennomgang av den norske mediedekningen av tempelhøydeopprøret, og kaller dekningen «sterkt kritikkverdig» og «graverende».

Stortingspolitiker for Krf, Hans Fredrik Grøvan, reagerer sterkt på dokumentasjonen Internasjonale Kristne Ambassade (ICEJ) legger frem for ham,om norske mediers nyhetsdekning av det seneste tempelhøydeopprøret i Jerusalem. I dokumentasjonen kommer det frem at norske medier ikke bruker ordet «terror» om situasjoner som ville blitt omtalt som det om det hadde skjedd i Europa.

Skeiv dekning får fortsette

Han sier at NRK tidligere har blitt kritisert for skeiv dekning av konflikten, blant annet under krigen i 2014.

Hans Fredrik Grøvan
Stortinget, Hans Fredrik Grøvan fra Krf

«Likevel ser vi at den skeive dekningen får fortsette i det materialet som her er lagt fram. Dette viser mangel på profesjonalitet og gir grunnlag for å bruke betegnelsen "sterkt kritikkverdig" av det journalistiske arbeidet som er gjort i denne saken.»

Graverende fra norske nyhetsmedier

Det er spesielt to hendelser som er vektlagt i dokumentasjonen fra ICEJ. Det ene er angrepet der tre arabiske israelere dreper to israelske politimenn på tempelhøyden i Jerusalem. Det andre er der en palestina-araber går inn i hjemmet til en jødisk-israelsk familie og dreper tre av familien ved bruk av kniv. 

I sin kommentar til ICEJ, skriver Jørund Rytman, stortingspolitiker for Frp følgende:

Jørund Rytman
Stortinget, Jørund Rytman fra Frp

«Jeg syntes det er graverende hvis norske nyhetsmedier ikke klarer å bruke ordet terrorisme om en hendelse der gjerningsmannen bryter seg inn i et hjem og knivdreper tre sivile som sitter rundt middagsbordet, fordi han etter eget utsagn vil «forsvare» al-aqsa moskeen i Jerusalem.»

Dekning gjenspeiler synet på konflikten

Hans Fredrik Grøvan mener NTB og NRKs beskrivelse av de omtalte terrorhandlingene gjenspeiler de nevnte nyhetsmedienes syn på konflikten:

«At NRK og NTB lar være å bruke terror om disse to hendelsene, er etter mitt syn et uttrykk for en holdning til konflikten som er sterkt preget av at Israel har hovedskylden for konflikten mellom Israel og palestinerne.

Igjen ser vi hvordan synet på konflikten avspeiles i begrepsbruken når man skal beskrive hendelsene.

Jeg synes det er sterkt beklagelig og dårlig journalistikk når synet på konflikten til de grader gjenspeiles i ordbruk og beskrivelse av denne type hendelse.»

Jørund Rytman mener norsk media tar side i konflikten:

«Hva er forskjellen på dette og terrorangrepene vi har sett så mange av i Europa, der det drepes i islams navn? Er ikke dette terrorisme, hva er det da? Det er nok et eksempel på hvordan norsk media tar side. Vi ser det i dekningen av Israel, men også i dekningen av andre saker. Jeg tror nok at mange nordmenn etter hvert gjennomskuer dette».

Dekningen skaper meninger

Hva vil denne typen mediedekning ha å si for meningsdannelse?

«Det er ingen tvil om at denne type dekning og begrepsbruk er opinionsdannende for store deler av det norske folk som ikke søker annen informasjon om slike hendelser.

Jeg synes det er deprimerende at norske medier velger å politisere vinkling og begrepsbruk på en måte som for det første ikke er sakssvarende, for det andre heller ikke er i samsvar med hvordan internasjonale anerkjente mediehus dekker tilsvarende hendelser.

Jeg synes det er bra at ICEJ Norge har foretatt gjennomgangen og fått fram denne

gode dokumentasjonen på den manglende objektivitet, og jeg vil føye til profesjonalitet, disse helt sentrale mediene i Norge har lagt for dagen gjennom sin dekning av disse hendelsene. Det oppleves også som arrogant av et mediehus som NTB og ikke besvare henvendelsen fra ICEJ Norge», avslutter Hans Fredrik Grøvan.

Vår utenriksminister, Børge Brende (Høyre), har tidligere betegnet drapet på den israelske familien som terror.

Alle stortingspartiene bortsett fra MDG har fått samme spørsmål. SV ønsker ikke å kommentere. De resterende har vi ikke klart å få tak i.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på påsketur for hele familien

100 års markering

Mer

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!