Sterk arabisk gruppe tar kraftig oppgjør med boikottbevegelsen

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 11.21.2019

Ny arabisk gruppe legger mye av skylden for fattigdom og liten samfunnsutvikling i arabiske land, og fravær av fred mellom palestinaarabere og Israelere, på boikott-bevegelsen.

Nylig var gruppen, som kaller seg Arab Council for Regional Integration, samlet i London. Gruppen har deltakere fra 15 forskjellige arabiske nasjoner. Over dem hang en mørk sky av trusler fra deres hjemland.

Slå tilbake mot demonisering av Israel og jøder

På samlingen var Kuwaits tidligere informasjonsminister, Sami al-Nisf. Han ba om en slutt på nullsumstenkningen som kjennetegner offentlige holdninger til Israel i regionen.

Der var også den palestinaarabiske intellektuelle, Mohammed Dajani, som foreslo et pan-arabisk kandidatprogram i fredsopplæring, Sudans Ismail Sayyid Ahmed, som ba om organisert folk-til-folk-dialog for å bringe arabere og israelere nærmere hverandre.

Der var Maryam al-Ahmedi, en kvinnelig aktivist fra de Arabiske forente Emiratene, og også den saudiske kringkasteren, Sakina Mushaykis, som oppfordret til å slå tilbake mot demoniseringen av jøder og Israel gjennom medier, utdanning og kulturelt samarbeid som felles filmproduksjoner og musikkfestivaler.

Irakiske, algeriske og tunisiske delegater ba om at det måtte opprettes koblinger med israelere som opprinnelig kommer fra disse landene.

Stor økonomisk skade

I et innlegg i det anerkjente amerikanske nyhetsmediet, Wall Street Journal, skriver to av pådriverne for den nyopprettede gruppen, Mostafa El-Dessouki og Eglal Gheita at «En boikott av Israel og dets folk kun har styrket begge, og samtidig gjort stor skade på arabiske land, og ikke minst palestinerne.»

«For regionens skyld, er det langt på overtid å bevege seg fremover til en etter-boikott-era.», skrive de videre.

Etter å ha gått igjennom hvordan boikott har vært brukt av arabiske land mot jøder og Israel gjennom de siste hundre årene, går de til angrep på dagens boikott-bevegelse, BDS, som de sier for det meste er drevet av utlendinger.

«Målet til boikott, deinvesteringer og sanksjoner (BDS) bevegelsen er å skape en kile mellom israelere og deres globale partnere…..I stedet har det økonomiske presset inspirert til innovasjon som har styrket deres økonomi og samfunn.», skriver de.

Så i kontrast til dette trekker de fram en rekke eksempler på hvordan boikott har skadet arabiske samfunn: de har mistet muligheten til å dra nytte av økonomiske partnerskap med israelere, en slik handel kunne gitt avsaltingsanlegg til Jemen, eller flere investeringer i Jordan der arbeidsledigheten er overveldende.

Boikott-bevegelsen hemmer arabere 

Så trekker de frem hvordan den ekskluderende bevegelsen hemmer arabere fra å løse opp i spenningen mellom israelere og palestinere.

«Hard-line «motstand» som Hamas har glede av støtte fra et utall krefter, men de palestinerne som fredfullt og rettferdig strever etter å bygge institusjoner for en fremtidig stat, kan nesten ikke finne arabiske partnere.»

«Heller ikke har de vært i stand til å handle eller få kontrakter med israelere – noe som kunne styrket dem økonomisk, og gitt dem innflytelse til å bevege regionen fremover.»

De mener den regionale boikotten av Israel er blitt en mal for å ekskludere og marginalisere opposisjonen i den arabiske verden.

«Skal vi bygge opp regionen, må vi bryte med denne tragiske historien. Mye av media og mange av de politiske institusjonene i den arabiske verden fører en retorisk krig mot israelsk legitimitet i det offentlige rom.»

«For å få slutt på boikott av Israel, må de som tror på et regionalt samarbeid, utfordre dette synet med ærlighet om Israel og konstruktive ideer om en felles fremtid.», skriver Mostafa El-Dessouki og Eglal Gheita.

Mot hos deltakerne

De to forfatterne av innlegget i Wall street Journal trekker også fram motet hos de som har trosset trusler og frykt for å delta på gruppens samling i London.

«To modige Egyptere har ignorert truslene og kommet: den egyptisk lovgiveren, Mohammed Anwar el-Sadat, nevø av presidenten med samme navnet, og Ahmed Salim, politisk direktør for den populære egyptiske tv-kanalen, Sada El-Balad.»

Noen var også skremt fra ikke å delta.

«Vi kjente fraværet av de som ble skremt til ikke å delta, like sterkt som tilstedeværelsen til de som var med oss. Rett før konferansen advarte egyptiske tjenestemenn flere medlemmer av gruppen mot å delta.»

Pressen var avskåret fra å delta på konferansen. Men det amerikanske nyhetsmediet,  New York Times, fikk direkteoverføre møtet mot visse vilkår.

Kilder: New York Times, WSJ

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding