Statssekretær Halvorsen er bekymret for Irans etterlevelse av atomavtalen

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 01.21.2020

Statssekretær i utenriksdepartementet, Audun Halvorsen, sier han er bekymret for Irans etterlevelse av atomavtalen, men har målsetning om at de skal vende tilbake til full etterlevelse.

«Vi er bekymret for Irans reduserte etterlevelse, og har gjentatte ganger oppfordret Iran til å vende tilbake til full etterlevelse.», sier statssekretær i utenriksdepartementet, Audun Halvorsen.

Norge har støttet EUs linje i spørsmålet om atomavtalen. Og ønsker i likhet med dem å bevare atomavtalen. Dette i motsetning til USA som har vraket avtalen og kjører en mye tøffere linje ovenfor Iran.

Statssekretær i utenriksdepartementet, Audun Halvorsen
Statssekretær i utenriksdepartementet, Audun Halvorsen

«Norge mener atomavtalen er viktig for å støtte opp om regional og global sikkerhet, og sikre uavhengig inspeksjonstilgang til Irans atomprogram.», sier Halvorsen.

14. januar i år, uttrykte Storbritannia, Tyskland og Frankrike (E3-landene) stor bekymring for Irans etterlevelse av avtalen.

«I stedet for å endre kurs, har Iran valgt å redusere etterlevelsen av JCPOA (Red: atomavtalen) ytterligere og kunngjorde 5. januar at "Den islamske republikken Iran, i det femte trinnet for å redusere sine forpliktelser, forkaster den siste sentrale komponenten i sine begrensninger i JCPOA, som er "grensen for antall sentrifuger", og at "Den islamske republikken Irans atomprogram ikke lenger står overfor noen operasjonelle begrensninger", inkludert berikelses- og berikelsesrelaterte forhold.», uttaler de tre europeiske landene.

Landene utløste dermed en tvisteløsningsmekanisme, hvor målet er å løse saken og å få Iran på rett spor i løpet av en forhåndsavtalt tid på drøye 30 dager.

«Hensikten er å løse bekymringer gjennom diplomatisk dialog og innenfor avtalens egne rammer. Norge støtter fullt ut E3/EUs målsetning om at Iran skal vende tilbake til full avtaleetterlevelse.», sier statssekretær Halvorsen.

Den siste tiden har det vært store demonstrasjoner mot det iranske regimet på gatene i Iran. Om lag 1500 iranere skal ha mistet livet i demonstrasjoner bare i desember, i følge rapporter. I I tillegg er situasjonen svært tøff for kristne iranere.

Samtidig er Norge med i et økonomisk samarbeid med E3-landenene kalt INSTEX. INSTEX forsøker å omgå USAs økonomiske sanksjonene mot Iran for å drive handel.

«Fra norsk side er vi tydelige overfor Iran om at voldsbruk mot sivile er helt uakseptabelt, og at retten til fri meningsytring må respekteres. Norge har sluttet seg til betalingsmekanismen INSTEX som ledd i arbeidet med å bevare atomavtalen og at Iran etterlever denne fullt ut. Målet med INSTEX er å legge til rette for legitim handel med Iran, i første omgang varer til humanitære formål som mat, medisiner og medisinsk utstyr, som vil komme den iranske befolkningen til gode.», uttaler Audun Halvorsen.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer