Sjeldent funn fra første tempelperiode

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 11.21.2018

Et sjeldent arkeologisk funn er gravet fram ved klagemuren i Jerusalem. Funnet stammer fra første tempelperiode, og er mellom 2600 og 2900 år gammelt.

Foto: Eliyahu Yanai, City of David, Beka

Funnet, en «Beka», er beskrevet i andre moseboks 38 kapittel vers 26, og var måleenheten på mengden sølv som menigheten skulle betale inn til tempelet.

- Slike funn er sjeldne. Og dette eksemplaret er enda sjeldnere, sier lederen for de arkeologiske utgravningene, arkeolog Eli Shukron, fra «Israel Antiquities Authority» (IAA).

For inskripsjonen på den mellom 2600 og 2900 åre gamle runde stenen var skrevet speilvendt. 

Eli Shukron

«Det kan derfor konkluderes med at kunstneren som graverte innskriften på vekten var spesialist på å gravere segl. Segl ble alltid skrevet speilvendt, slik at stemplet ville bli rettvendt.», sier Shukron.

«Tilsynelatende ble håndverkeren forvirret da han graverte innskriften på vekten (Red: Beka).» fortsetter Shukron.

Funnet ble gjort av en underavdeling til IAA, «The Shifting project». 

ICEJs påsketur skal i år besøke «The Shifting Project». Prosjektet lar turister få være med å sile utgravet jord. Mange gamle og bibelske gjenstander er funnet på denne måten.

Av Erlend Sundar

Erlend Sundar har arbeidet som nettredaktør for ICEJ siden sommeren 2016. Han har bakgrunn fra journalistisk arbeid i fagpressen.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding