Sjefsrabbiner: Tegnene viser at Messias kommer snart

Av ICEJ Press, 02.13.2020

«Han står allerede i døren,» ifølge den tidligere sjefsrabbiner for de Sefardiske jødene. Rabbinerens formaninger er bemerkelsesverdig like Jesu Kristi formaninger om å gjøre seg rede.

AV: Martin Gellein

Flere ledende rabbinere i Israel varsler at tiden for Messias komme står for døren. Rabbinerne mener politiske begivenheter den siste tiden sammenfaller med profetiene som varsler Messas komme.

Rabbi Shlomo Amar er tidligere leder for de Sefardiske jødene, som i israelsk dagligtale er en benevnelse brukt om ikke-europeiske jøder. Rabbineren trekker frem flere tegn i tiden som varsler at Israels Messias snart vil åpenbare seg:

  1. Israels utfordringer knyttet til omvalgene og utfordringene med å utpeke en regjering
  2. USAs president Donald Trump, verdens mektigste leder, har som Kong Kyros anerkjent jødisk suverenitet i Det Lovende Land
  3. Verdens konger kom i forrige måned opp til Jerusalem for å ære det jødiske folk

«Dette er begivenheter vi ikke tidligere kunne drømme om!» «Hvordan kunne dette skje? Det forteller oss at Messias kommer snart! uttalte Rabbi Amar. 

Rabbi Amar fortsatte med å fortelle om et nylig møte med sin åndelige veileder, Rabbi Chaim Kanievsky, som i dag regnes som den ledende rabbineren for de ultra-ortodokse jødene:

Rabbi Amar var på vei til en utenlandsreise, da han møtte sin åndelige veileder. Rabbi Kavnievsky stoppet ham og utbrøt: «Reiser du utenlands? Vet du ikke at Messias står for døren?»

«Alle store rabbinere i vår generasjon forkynner at Messias snart vil åpenbare seg. Alle tegnene profetene har gitt oss, alle tegnene forutsagt i Gemara, Mishna, Midrasj, alle tegn går i oppfyllelse i vår tid, ett etter ett. Alt vi trenger å gjøre, er å forbli sterke, bare en liten stund til.»

 Det er bemerkelsesverdig hvor sammenfallende Rabbi Amars ord er med Yeshuas (Jesu) ord, skriver Israel Today, som rapporterer om rabbinerens uttalelser.

«Spenn beltet om livet og hold lampene tent, lik tjenere som venter sin herre hjem fra gjestebud og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på. Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal spenne beltet om livet, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem. Ja, lykkelige er de som han finner beredt, selv om han først kommer i andre eller tredje nattevakt. Men det skal dere vite: Dersom husbonden visste når tyven kom, ville han ikke la ham bryte inn i huset sitt. Vær også dere beredt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det» (Luas 12:35-40).

Rabbi Avner Efghin, topprabbiner for kabbalistiske jøder, og åndelig leder for et voksende antall ortodokse jøder i USA og Europa, forutsier også Messias snare komme:

«Hendelser de siste årene er tegn på at Messias kommer snart… jeg anbefaler å innvie seg til å studere Toraen og bønn,» uttalte Rabbi Efghin tidligere i februar.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding