Sjefsrabbiner med kraftig advarsel mot Storbritannias arbeiderparti før valget 12. desember

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 11.26.2019

Vanligvis blander ikke rabbinere seg inn i spørsmål om hvilket parti andre skal stemme på, eller ikke stemme på. Men antisemittismen i det britiske Arbeiderpartiet har skapt et unntak.

I et innlegg i det britiske nyhetsmediet, The Times, advarer Storbritannias sjefsrabbiner, Mirvis, i sterke ordelag britiske jøder mot å stemme Labour (det britiske Arbeiderpartiet).

«Nå venter vi forbauset på resultatet av en formell etterforskning fra likestillings- og menneskerettighetskommisjonen om partiets diskriminering mot jøder har blitt et institusjonelt problem. Og alt dette mens de er i opposisjon. Hva skal vi forvente av dem i regjeringen?», skriver Mirvis.

Gjennom sine reiser blant jødiske samfunn i Storbritannia er det et spørsmål som går igjen, skriver sjefsrabbineren:

«Hvordan vil det bli for jøder og judaismen i Storbritannia om Labour danner den neste regjeringen?»

«Denne angsten er forståelig og berettiget.», skriver han videre.

For øyeblikket er det 130 saker om antisemittisme i Labour som er til behandling.

«Mange av disse kan dateres flere år tilbake, og flere tusen andre er rapportert men forblir uløste.», skriver Mervis.

Les mer.

Han mener problemet sitter dypt i Labour.

«Partiledelsen har aldri forstått at dette ikke bare handler om prosedyrer som kan utbedres med ekstra ansatte eller nye prosesser. Det er en feil å se dette som et menneskelig problem i stedet for et politisk. Det er et kulturelt problem. Det er et ledelsesproblem. En ny gift - sanksjonert helt fra toppen - har slått rot i Arbeiderpartiet.», skriver Storbritannias sjefsrabbiner.

Han lurer på hva som skal til for at et parti er uskikket for å ta sete i regjeringskontorene.

«Ville det å assosieres med dem som åpent har oppfordret til hat mot jøder være nok? Ville støtte til et rasistisk veggmaleri, som skildrer mektige kroknesete jøder som visstnok blir rik på bekostning av de svake og nedstemte, være nok? Ville det være nok å beskrive de som “venner” som støtter og til og med utfører drap på jøder?», spør sjefsrabbineren retorisk.

Han avslutter:

«Når 12. desember kommer, ber jeg enhver person om å stemme samvittighetsfullt.»

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding