Regjeringsplattformen: - Forsterket engasjement mot antisemittisme og mot økonomiske bidrag til fangelønn

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 01.18.2019

Om det går som regjeringsplattformen legger opp til, og Hans-Fredrik Grøvan og Christian Tybring-Gjedde tror, kan antisemittisme vente seg dårligere kår. Det samme kan palestinske myndigheter som betaler lønn til dømte terrorister i israelske fengsler.

For israelvenner er det knyttet en viss spenning til israelpolitikken den nye regjeringen vil føre. For etter at KrF nå er kommet inn i regjering, betyr det at de to partiene med mest israelvennlig politikk blir sittende sammen i en flertallsregjering.

Hans Fredrik, Grøvan
Hans-Fredrik Grøvan, KrF

«Jeg mener også man vil se et forsterket engasjement, gjennom en tydelig kritisk linje overfor alle former for antisemittisme og aktivt motarbeide økonomiske bidrag til terrorisme inkludert fangelønn.», sier stortingspolitiker, Hans-Fredrik Grøvan, fra KrF.

Stortingspolitiker, Christian Tybring-Gjedde, fra FrP trekker fram det samme.

 

Christian Tybrig-Gjedde
Christian Tybring-Gjedde, FrP

«I plattformen omtales Israel/Midtøsten konflikten direkte i fire kulepunkter. Teksten er tydeligere enn i forrige plattform og det er mitt håp at formuleringene tilsier at Norge kan slutte å økonomisk støtte grupperinger og myndigheter i de palestinske områder som på ulikt vis undergraver Israel. Også positivt at kampen mot anti-semittisme skal forsterkes.», sier Tybring-Gjedde.

Et annet punkt som Hans-Fredrik Grøvan trekker fram, er forskning og utvikling.

 «I den nye regjeringsplattformen er det tydelig understreket, i motsetning til Jeløyaerklæringen, (Red: plattformen til Høyre. Venstre og FrP) at det skal legges til rette for styrket forsknings- og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. Man skal arbeide mot boikott av Israel fordi boikott ikke bidrar til dialog, forståelse og fredelig utvikling i Midt-Østen.», sier Grøvan.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på påsketur for hele familien

ICEJ: Undervisning, Aliyah, sosialt arbeid, Israel i krise, taler Israels sak.

Bli støttepartner du også!

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!