PST er forberedt på terrorangrep mot jøder i Norge

Av ICEJ Press, 02.05.2020

PST tror skytevåpen, eksplosiver eller kjøretøy vil bli benyttet for å utføre eventuelle terrorangrep. Det er nynazister og ekstreme islamister som utgjør den mest sannsynlige trusselen.

AV: Martin Gellein

Terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi, er blant de største truslene mot det norske rikets sikkerhet i 2020. PST mener det er mulig at det finnes personer innenfor disse miljøene som vil forsøke å utføre et terrorangrep i 2020.

«Dersom et ekstremt islamistisk terrorangrep forsøkes gjennomført i Norge i 2020, forventes det å bli utført av én til to personer. PST mener at både symbolmål og generelle mål i så fall er utsatt.»

«Vi ser at mye av kontakten mellom ekstremister skjer digitalt, og i mange tilfeller over landegrenser. Internett vil fortsatt være en viktig arena for å spre terroroppfordrende propaganda».

For første gang sidestilles trusselen fra islamister og høyreekstreme. «I 2019 var det flere i Norge som uttrykte støtte til høyreekstreme terroraksjoner og terrorister enn året før. Høyreekstreme viser i økende grad vilje til å bruke terror for å nå sine mål», skriver PST.

PST mener omfanget og utviklingen av ekstrem islamisme i Norge ikke øker mye, men understreker at de er usikre på denne vurderingen.

Jøder, innvandrere og homofile trekkes frem som aktuelle mål for terror. Skytevåpen, eksplosiver eller kjøretøy vil bli benyttet for å utføre eventuelle terrorangrep.

Kilde: Verdens Gang

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding