Palestinske flyktninger må integreres i vertslandene, mener Sveits sin utenriksminister

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 05.18.2018

Den sveitsiske utenriksministeren, Ignazio Cassis, mener FN er blitt en del av problemet når de gir palestinske flyktninger falske forhåpninger om å returnere. Han mener vertslandene må integrere dem, ifølge nyhetsmediet Swissinfo.

Den sveitsiske utenriksministeren mener det er urealistisk at de palestinske flyktningene kan levendegjøre drømmen om å returnere.

Cassis
Sveitsiske utenriksminister, Ignazio Cassis

Før krigen i Syria var det registrert om lag 560.000 palestinske flyktninger i Syria. I dag regner UNRWA (FNs organ som arbeider for palestinske flyktninger) at 438.000 fortsatt bor i Syria, i Libanon 469.000, i Jordan 2.2 millioner, i Judea og Samaria pluss Jerusalem 818.000 og i Gaza 1.34 millioner.

«Det er urealistiske at alle kan levendegjøre denne drømmen. Likevel holder UNRWA denne drømmen ved like», sier Ignazio Cassis, ifølge nyhetsmediet Swissinfo.

Han mener UNRWA nå er en del av problemet i stedet for løsningen.

«I lang tid var UNRWA en del av løsningen på problemet, men i dag har de blitt en del av problemet. Organisasjonen gir ammunisjon til å fortsette konflikten. Ved å støtte UNRWA holder vi konflikten i live. Det er en pervers logikk», sier Cassis

Han mener landene hvor langtidsflyktningene i dag oppholder seg, må integrere dem. I stedet for å støtte UNRWA skoler og sykehus, kan sveits støtte liknende institusjoner i Jordan for å fremme integrasjon av palestinske flyktninger.

Han vil likevel ikke gjøre det samme som USA, som har redusert støtten til UNRWA drastisk det siste året.

«I mange sammenhenger er det en god løsning: er det ikke penger, vil ting til slutt skje», sier Cassis.

«Men i denne saken er det en stor risk …..Hvis alle nasjoner trekker sin støtte, vil maskineriet som sikrer en viss sikkerhet, kollapse», sier den sveitsiske utenriksministeren.

Påsketuren 2019

Program og påmelding

ICEJs pastor- og lederkonferanse i Jerusalem

Informasjon og påmelding