Palestinerne legger press på Norge og EU for å forhindre israelsk annektering

Av ICEJ Press, 02.21.2020

I møte med Norges utenriksminister var palestinernes statsminister klinkende klar på at «Deal of the Century» aldri vil danne grunnlag for fredsforhandlinger. Palestinernes myndigheter arbeider iherdig for å få Norge og EU til å anerkjenne staten Palestina, i håp om at det vil forhindre Israel i å annektere områder i Judea og Samaria.

AV: Martin Gellein

Palestinernes statsminister Mohammad Shtayyeh forsikret Norges utenriksminister, Ine Maria Eriksen, om at Donald Trumps freds-initiativ allerede har utspilt sin rolle. Shtayyeh oppfordret Norge og andre europeiske land til å anerkjenne Palestina som en selvstendig stat. Palestinerne håper en slik anerkjennelse vil forhindre at Israel skal annektere nye områder, slik «Deal of the Century» åpner opp for.

Ifølge det israelske nyhetsstedet N12, understreket palestinernes statsminister ovenfor Norges utenriksminister at palestinerne aldri vil forhandle ut fra Donald Trumps fredsplan, og at «ikke noe land vil gå inn for at planen iverksettes,» hverken i den arabiske verden eller i EU.

Shtayyeh mener en plan for en to-statsløsning må bygge på grensene fra før 1967. Dette til tross for at palestinernes myndigheter flere ganger har takket nei til forslag og tilbud om å opprette en stat innenfor disse grensene. Palestinske myndigheter har takket nei til alle forslag og tilbud om å opprette en stat.

Trumps fredsplan utskiller seg fra tidligere forslag idet den vektlegger palestinernes ansvar for å anerkjenne Israel, slutte med hat-retorikk og belønning av terrorisme, og avvæpning av palestinske terrorgrupper som Hamas og Islamsk Jihad. Ifølge fredsplanen er opprettelsen av en palestinsk stat fullstendig uaktuelt, før slik naturlige krav imøtekommes og innfris av det palestinske lederskapet.

Planen tildeler Jerusalem til Israel og gir Israel rett til å annektere 30% av Judea og Samaria – såkalte C-områder i Oslo-avtalen. I tråd med avtalen fra midten av 90-tallet har Israel ikke annektert nye områder, men flere politiske ledere har i forkant av den neste og tredje valgrunden gått ut med at annektering må skje så snart som mulig.

En amerikansk-israelsk komité har blitt dannet for å utarbeide et kart som et foreløpig skritt mot annektering. Palestinerne håper at europeiske land gjør som Sverige, og anerkjenner Palestina som en stat, uten noen form for medfølgende krav og forventninger. Om palestinerne lykkes med sine bestrebelser kan den forestående israelske annekteringen møte betydelig mer internasjonal motstand.

Kilde: The Algemeiner

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding