Oslo symposium: Bjørn Hildrum med massiv dokumentasjon av FNs krig mot Israel

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 03.15.2019

Det var en massiv dokumentasjon av FNs krig mot Israel, som forsamlingen på Oslo symposium fikk se og høre om fredag ettermiddag i Folkets hus i Oslo.

«Det temaet jeg skal snakke om, er «FNs krig mot Israel».»

Slik begynte Bjørn Hildrum sitt foredrag fredag formiddag foran et fullsatt Folkets hus på Youngstorget i Oslo.  Bjørn Hildrum, lege og forfatter, har systematisk gravd seg gjennom tematikken i flere år.

Denne virkeligheten stemmer ikke med bildet av FN som forkjemper for sannhet og rettferdighet.

«Mange vil sikkert lure på en slik tittel. For gjør ikke FN mye bra på mange områder? Jo. Men overfor Israel framstår en helt annen virkelighet. Denne virkeligheten stemmer ikke med bildet av FN som forkjemper for sannhet og rettferdighet.», sa Hildrum.

Bjørn Hildrum
ICEJ press, Bjørn Hildrum taler foran en fullsatt sal på Oslo symposium

Han tok for seg behandlingen av Israel i FNs generalforsamling, i FNs menneskerettighetsråd, i UNESCO og i WHO.  Og bildet som dannet seg var sjokkerende.

Generalforsamlingen

«Hvert år vedtas en strøm av resolusjoner som gjentar de samme løgnaktige påstandene mot Israel. Det ufattelige er at bare USA, Canada og noen små øystater stemmer imot.», sa Hildrum.

Til sammen har 80 prosent av alle resolusjoner fra FNs Generalforsamling rammet Israel. 

Så tok Hildrum for seg bruken av ord knyttet til okkupasjon i FNs Generalforsamling i tiden 1967 til 2016.

Ordet «Okkupasjonsmakt» er kun brukt i resolusjoner mot Israel. Verken i tilfellene Vietnam, Russland, Tyrkia, Marokko eller Armenia er ordet brukt. Dette er alle land, hvor en slik betegnelse kunne vært brukt. Kun seksten ganger er ordene «Okkupert område» brukt om de samme landene. Men hele 2342 ganger er det brukt om Israel.

Bjørn Hildrum, FNs generalforsamling
Bjørn Hildrum, Fordømmelser i Generalforsamlinger

«Det viser at FN ikke er opptatt av rettferdighet, men av å angripe Israel.», sier Bjørn Hildrum.

Ingen andre land har en egen komite

Han forteller at det under FNs generalforsamling er hele trettien underkomiteer. Tjueåtte av disse er generelle. Tre er myntet på Israel. Ingen andre land eller folkegruppe har en egen komite.

Tre er myntet på Israel. Ingen andre land eller folkegruppe har en egen komite.

Men så stopper han ikke der. For det finnes også en avdeling for palestinske rettigheter under FN-sekretariatet.

«Denne store avdelinga forvrenger historien om Mandatet for Palestina, sprer anti-israelsk propaganda og koordinerer internasjonale boikotter mot Israel.», sier Hildrum.

Bjørn Hildrum
Bjørn Hildrum

UNESCO med åpenlys løgn

«UNESCO, som skal arbeide for vitenskap, lyver åpenlyst om fakta. En resolusjon i 2017 indikerte at Israel verken har historiske eller legale rettigheter i noen del av Jerusalem. UNESCO brukte kun det arabiske navnet Haram al-Sharif på Tempelhøyden og hevdet at den er hellig bare for muslimer.», sa Hildrum.

Og slik fortsatte han med sin massive dokumentasjon.

«Ser vi på Verdens helseorganisasjon (Red: WHO), finner vi at den på sine årlige samlinger alltid blinker ut Israel til negativ særbehandling.»

Tre er myntet på Israel. Ingen andre land eller folkegruppe har en egen komite

Han brukte et helt ferskt eksempel fra 2018. Han forteller at WHO da hadde tjue punkter på sin agenda. Nitten av dem var generelle og tok for seg ulike globale problemer. Det siste punktet, og det eneste som tok for seg et spesifikt geografisk område, handlet om Israel.

«Men også da plukket WHO ut bare ett spesifikt geografisk område i hele verden til å ha et eget punkt på møteplanen: (sitat) «Helsesituasjonen i det okkuperte palestinske området og i det okkuperte syriske Golan».», sa Bjørn Hildrum.

Han forteller til eksempel at de overhodet ikke nevnte Syrias kjemiske angrep på egen befolkning.

- FN-pakten forbyr særbehandling av en stat

I sin avslutning spør han om FN har lov til å bedrive denne særbehandlingen av Israel. Og han er helt klar i sitt svar.

«Nei. For det første forbyr FN-pakten negativ særbehandling av en stat. For det andre har FN ingen folkerettslig begrunnelse for påstanden om ulovlig okkupert palestinsk land. Man kan ikke okkupere en stat som aldri har eksistert.», sier Hildrum.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding