Oslo-avtalen tilhører fortiden - Trumps plan for fred er et speilbilde av Oslo-avtalen

Av ICEJ Press, 02.03.2020

Slik Oslo-avtalen la ansvaret på Israel for å bevise sin vilje til opprettelsen av en palestinsk stat, slik fordrer Trumps plan at palestinerne nå må bevise vilje til forsoning og fred, for å få opprette en selvstendig stat.

AV: Martin Gellein

Caroline Glick var aktiv på israelsk side under forhandlingene med palestinerne knyttet til Oslo avtalen i 1993 - 95. Under sin periode som deltager i forhandlingene fikk hun aldri noen grunn til å tro på at på at det palestinske lederskapet ønsket fred. «De samme lederne som spøkte med oss i de fancy møte-rommene i Kairo, brøt hvert eneste løfte umiddelbart etter at forhandlingene var avsluttet.» «De ønsket ikke fred med Israel. De brukte fredsprosessen til å plukke Israel fra hverandre bit for bit,» skriver Glick i en artikkel gjengitt i Jewish News Syndicate.

«Forrige uke endte et 27 år gammelt mareritt. Oslo-avtalen er fortid. Nå kan vi takke for mirakelet og fortsette med å bygge landet vårt» (Caroline Glick, israelsk forhandler under Oslo-avtalen).

Oslo-avtalen antok at det var Israel som var skyld i palestinernes terror og krigføring. Avtalen påla Israel å overbevise Arafat om sine gode intensjoner. Igjen og igjen brukte Arafat planen som et grunnlag for å kreve at dømte palestinske terrorister skulle bli løslatt fra israelske fengsler. Og gang på gang aksepterte Israel Arafats betingelser for å fortsette arbeidet for fred. Den palestinske ledelsen brukte forhandlingene for å få løslatt terrorister, få mer penger og mer land, og for å legitimere den blodige palestinske terroren som en hederlig frigjøringskamp fra israelske undertrykkerne.

Trumps fredsplan innebærer at (a) palestinerne anerkjenner Israel som en suveren jødisk stat, (b) sier fra seg kravet om at 6 millioner «flyktninger» skal få bosette seg i Israel, (c) avslutter terroren og (d) avvæpner militante terror-grupper som Hamas og Islamsk Jihad – begge støttet av Iran og Hizbollah. Det vil ikke blir frigitt palestinske fanger eller opprettet noen palestinsk stat før palestinerne godtar betingelsene i planen.

Alt dette har alle palestinske grupper, Tyrkia, Iran og flere muslimske stater forkastet. Norges tidligere statsminister, Kjell Magne Bondevik, forkaster også fredsforslaget og kaller det for «et fullstendig dødfødt dokument.»

Planen legger til rette for at Israel kan starte med annektering av Jordan-dalen og jødiske bosetninger i Judea og Samaria – bibelske kjerneområder. Jødiske samfunn som Ariel, Shilo og Maaleh Adumim vil nå bli israelske områder på linje med Tel Aviv og Beit She’an. Jerusalem vil forbli Israels hovedstad.

Områdene planen gir grønt lys for at israelerne kan annektere er områder som ligger i de såkalte C-områdene definert av Oslo-avtalen. Palestinernes leder har sagt at han bryter alle bånd med både USA og Israel og at han ikke lenger anser Oslo-avtalen som gyldig og bindende.

Dette er ikke unaturlige vilkår og betingelser. Dette er vilkår og betingelser som enhver stat i verden er forpliktet til å overholde. Ingen har rett til å kreve å bli en stat, bare fordi de ønsker det. Man må vise verden at man er rede til å være en stat» (Jared Kushner, Donald Trumps jødiske seniorrådgiver).

 

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer