Om Norges opptreden i FN i går: - Skam deg Norge

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 12.07.2018

I går avsto Norge fra å stemme over et forslag som forlangte at Hamas-resolusjon kun kunne vedtas med to tredjedels flertall. Norge mener dette ikke var avgjørende. – Skam dere, sier Hillel Neuer, leder for UN Watch.

Norge avsto fra å stemme over hvordan avstemningen skulle foregå. Kan dere si hvorfor?

Audun Halvorsen
UD, Statssekretær i UD, Audun Halvorsen.

·       Det følger av FN-pakten at Generalforsamlingens vedtak i spørsmål som gjelder internasjonal fred og sikkerhet skal fattes ved to tredjedels flertall. Dette gjelder blant situasjonen i Midtøsten, som er et spørsmål som står på Sikkerhetsrådets dagsorden. Både det amerikanske og det irske resolusjonsforslaget anses å gjelde opprettholdelse av internasjonal fred og sikkerhet, uttaler statssekretær i UD, Audun Halvorsen.

Før avstemningen holdt USAs ambassadør i FN, Nikki Haley et innlegg der hun angriper denne tanken.

- Et enkelt flertall er nødvendig for å få igjennom en resolusjon. Det skal ikke være en dobbelt standard i dette forumet. Presidenten burde ikke la dem gjøre det. Ingen av sakene forrige fredag hadde en slik stemme, sa USAs FN ambassadør, Nikki Haley.

Hun henviste til uken før, der det ble stemt over liknende resolusjoner. Men den gang handlet det om Israel. Da var det ingen innvendinger mot at avstemningen foregikk med enkelt flertall – altså majoritetsavstemning.

Men den gang handlet det om Israel. Da var det ingen innvendinger mot at avstemningen foregikk med enkelt flertall – altså majoritetsavstemning, sier Nikki Haley.

I sin bok om regler og prosedyrer i FN, skriver professor i internasjonal rett, Robbie Sabel, om reglene som Norge henviser til. Han sier at denne regelen ikke følges, men dras frem når noen vet det blir vanskelig å vinne saken med enkelt flertall.

-…ofte blir det brukt når en delegasjon tror de kan få mer støtte på en slik prosedyresak en de kan på selve saken, skriver Robbie Sabel, professor i Internasjonal rett. 

I går gikk vedtaket om to tredjedels flertall gjennom med knapp margin, 75-72 stemmer. Norge avsto fra å stemme. Motstanderne av resolusjonen mot Hamas fikk dermed stoppet selve resolusjonen. For selv om den fikk stort flertall, manglet den noen få stemmer.

- Norge har tradisjonelt hatt en prinsipiell tilnærming til ulike prosedyrespørsmål i FN. Ut fra en helhetsvurdering valgte vi å avstå. Den norske stemmegivningen ble ikke avgjørende for utfallet, uttaler statssekretær Halvorsen.

- Den norske stemmegivningen ble ikke avgjørende for utfallet, uttaler statssekretær Halvorsen.

Hillel Neuer
Twitter, Hillel Neuer, leder for UN watch.

En av de som virkelig gikk til angrep på Norge etter denne avgjørelsen, var leder for UN Watch, en menneskerettighetsorganisasjon som overvåker FN. Han mener Norge burde skamme seg.

- Disse nasjonene har i dag støttet terror, sier leder for UN Watch, Hillel Neuer.

- Skam dere, Sveits, Norge og New Zealand for å ha avstått fra å stemme på den Arabiske ligas PLOautoriserte Gambit som krever to tredjedels stemme på USAs resolusjon for å fordømme Hamas. Disse nasjonene har i dag støttet terror, sier leder for UN Watch, Hillel Neuer.

 

Av Erlend Sundar

Erlend Sundar har arbeidet som nettredaktør for ICEJ siden sommeren 2016. Han har bakgrunn fra journalistisk arbeid i fagpressen.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på påsketur for hele familien

100 års markering

Mer

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!