NRK svarer på dekningen av knivterroren i dag: - Ikke politisk handling å omtale gjerningspersons død før israelske ofre

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 05.31.2019

I dag morges ble to israelere stukket ned med kniv i Jerusalem. Gjerningsmannen ble deretter drept av israelske sikkerhetsstyrker. NRK dekket saken med en liten nyhetsmelding med overskrift «19 åring drept av israelsk politi». Vi lurte på hvorfor gjerningspersonens død dannet overskriften.

Hvorfor er overskriften i nyhetsmeldingen «19 åring drept av israelsk politi»?

Espen Olsen Langfeldt
Espen Olsen Langfeldt, redaktør NRK direkte.

"Du refererer til en kort nyhetsmelding i vårt nyhetssenter som ikke har overskrifter, men en innledende setning i halvfet.  Den skal være kort, og beskriver et hendelsesforløp som er uomtvistelig. Vi forklarer også deretter i hva slags kontekst dette skjedde i – etter at han hadde brukt kniv mot to israelere. Også dette er ikke omstridt.", sier Espen Olsen Langfeldt, redaktør NRK direkte.

Er overskriften beskrivende for hva som faktisk skjedde?

"Ja, så langt vi har brakt på det rene så er den det. Den er også i samsvar med beskrivelser i andre medier. "

Det har vært liknende hos NRK tidligere. Den gang tok Knut M. Berge noe selvkritikk. Kan dere forklare hvorfor dette skjer igjen?

"Vet ikke helt hva du sikter til, men i likhet med alle andre saker, så er det vår oppgave å gjengi hendelser så korrekt og objektivt som mulig. Dreier det seg om faktafeil, retter vi det selvsagt opp.", sier Langfeldt.

Jeg sikter til hendelsesforløpet. To Israelere blir angrepet med kniv, mens fet skrift er «19 åring drept av israelsk politi». De andre sakene er likedan. Israelere ble angrepet, mens det først er å lese i ingress og brødtekst.

Tilvarende eksempler her og her.

Er det en systematikk som ligger til grunn for hvordan disse sakene dekkes? Og er det ikke etisk galt å omtale gjerningspersonens skade/død før ofrene? Jeg viser til flere eksempler på liknende. Derfor spørsmålet om systematikk.

Fint om du kan svare direkte på dette

"At vi omtaler skjebnen til en gjerningsmann før vi omtaler gjerningene, skjer daglig i vår nyhetsdekning. Det betyr definitivt ikke at man skal sette omtalens rekkefølge av begivenhetene i en politisk kontekst – og heller ikke i denne saken.", sier Espen Olsen Langfeldt.

Jeg viser til flere andre eksempler. Er dette etisk riktig? Både hendelsesforløp og tematikk offer/gjerningsperson burde vel tilsi at rapportering skjedde i motsatt rekkefølge?

Det kommer stadig tilbakemeldinger på denne måten å dekke saker på. Forstår dere at det kan forståes som en politisk handling fra dere?

"Nei – i hvilken rekkefølge vi omtaler begivenhetene er ikke et uttrykk for en politisk handling fra vår side.", avslutter Langfeldt.

 

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding