NRK med noe selvkritikk i sin dekning av Israel i FN

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 01.28.2019

I en stor medieundersøkelse gjort av ICEJ om hvordan norske medier dekker Israel i FN, kommer det frem at kun to av over 200 redaksjonelle artikler drøfter hvordan Israel blir behandlet. Vi har snakket med redaktørene i Norges største nyhetsmedier om undersøkelsen.

Illustrasjon: Steinar Saltvik, Saltvik media

 

Per Arne Kalbakk, etikkredaktør NRK:

Når det er sagt er det en legitim problemstilling dere tar opp, blant annet fordi det er med på å forklare Israels anstrengte forhold til FN. Vi vil også vurdere å belyse denne problemstillingen på et tidspunkt

"Har diskutert saken med Utenriksavdelingen, og fra NRKs side kan jeg si følgende:

Det er mange debatter og problemstillinger i FN som ikke følges spesielt tett i norske medier, det gjelder særlig det som skjer i FNs Generalforsamling i motsetning til FNs Sikkerhetsråd. Det er nok med på å forklare hvorfor norske medier, NRK inkludert, ikke har fulgt opp dette. Internasjonal politikk preges i mye større grad av det stormaktene vedtar i Sikkerhetsrådet enn vedtak i Generalforsamlingen som jo ikke er bindende. 

Når det er sagt er det en legitim problemstilling dere tar opp, blant annet fordi det er med på å forklare Israels anstrengte forhold til FN. Vi vil også vurdere å belyse denne problemstillingen på et tidspunkt."

Les også:

ICEJ med stor rapport: Kun to artikler forklarer Israels situasjon i FN i tiden 2011-2018

Norsk presses urett mot Israel tydelig i ICEJs store medieundersøkelse

Medieanalyse: Israel, FN og mediene 

Tone Tveøy Strøm-Gundersen, Nyhetsredaktør Aftenposten:

Det er alltid sunt og nyttig å drive mediekritikk, slik din opptelling har til hensikt å gjøre

Tone Tveøy Strøm-Gundersen Foto: Facebook

«Det er alltid sunt og nyttig å drive mediekritikk, slik din opptelling har til hensikt å gjøre.

Aftenpostens utgangspunkt for all journalistikk vi driver med, er at den skal være balansert, både i fremstilling og i kildevalg.  Det gjelder både enkeltartikler og dekning av temaer over tid.

Disse kriteriene gjelder selvsagt også for vår dekning av Israel og av FN.

Jeg konstaterer det resultatet du presenterer av din opptelling og har ikke noen ytterligere kommentarer til det.»

Hanne Skartveit, politisk redaktør med ansvar for kommentar- og lederstoff i VG

Jeg kjenner meg ikke igjen i bildet du skisserer.

Hanne Skartveit, Foto: VGTV

«Jeg kjenner meg ikke igjen i bildet du skisserer. Både jeg og andre kommentatorer har skrevet om disse spørsmålene. Særlig i perioden da Norge arbeidet for å komme inn i menneskerettighetsrådet, var dette en aktuell problemstilling for oss.

Konflikten er kompleks og sammensatt. Vi søker så godt vi kan å analysere og kommentere det som skjer, fra ulike perspektiver. Det er sterke meninger rundt disse problemstillingene, også i Norge. Vi får kritikk fra ulike hold, enten vi kritiserer boikott-bevegelsen eller Israels bosettingspolitikk. Det må vi leve med.»

Karianne Solbrøkke, Foto: Facebook

Karianne Solbrække, nyhets- og aktualitetsredaktør TV 2:

Det er selvsagt ingen konspirasjon i, eller mellom, norske medier, men det er muligens en uoppmerksomhet rundt tematikken i den daglige dekningen.

«Jeg tenker undersøkelsen er interessant, og at den er verdt å ta med seg videre. Vi kan alltid blir bedre innen de fleste områder vi dekker. Svakheten med undersøkelsen for TV 2 sin del, er at den ikke omfatter det vi har gjort på TV. Verken i hovedsendingene kl 1830 og 21 på TV 2, Nyhetskanalen eller andre TV- flater. Den gir dermed ikke et helhetlig bilde av dekningen vår. Skal TV 2 måles, må også det vi gjør på TV telle.

Det er selvsagt ingen konspirasjon i, eller mellom, norske medier, men det er muligens en uoppmerksomhet rundt tematikken i den daglige dekningen. Samtidig må vi alltid gjøre prioriteringer etter nyhetskriteriene fra dag til dag.

TV 2 har hatt laget programmer og reportasjer i prime time og på nett, om nøyaktig de teamene ICEJ etterlyser, feks en film i Vårt lille land om mobbing av norske jøder.»

Espen Løkeland-Stai, Nyhetsredaktør i Dagsavisen:

«Takker for tilbudet, men vi har ingen kommentar til denne rapporten.»

Mari Skurdal Ansvarlig redaktør, Klassekampen:

- Fra vårt synspunkt hadde det vært mer fruktbart for Israels venner å ta innover seg innholdet i FNs resolusjoner mot okkupasjonen av palestinske områder og blokaden av Gaza enn å kritisere dekningen av den i norske medier.

Bjarte Ystebø, redaktør Norge i dag:

Konsekvensene er at befolkningen får uriktig informasjon og danner seg uriktige forestillinger om en veldig viktig sak. Det har historien vist er farlig.

«Det er nedslående å lese svart på hvitt hvor ensrettet og ensidig Midtøsten-journalistikken er. Jeg trodde det hadde blitt noen fremskritt, og det er enkelte drypp av rettferdig rapportering, men det massive volumet av anti-israelsk journalistikk er veldig kraftfullt og bidrar til å skape en opinion mot Israel.

Bjarte Ystebø, Foto: Facebook

Det er sjelden vi med rette kan bruke uttrykket «fake news» i Norge, men det må brukes på Midtøsten-journalistikken. Undersøkelsen understreker at dette gjelder ikke bare enkeltjournalister eller enkeltmedier, men at det er et bransjeproblem. Derfor er det alvorlig. Man lever godt med forskjellige synspunkter fra aviser og journalister, men det er alvorlig når det gjelder hele medie-Norge.

Konsekvensene er at befolkningen får uriktig informasjon og danner seg uriktige forestillinger om en veldig viktig sak. Det har historien vist er farlig. I tillegg vet vi at ensrettingen mot Israel skaper antisemittisme. Det har historien også vist oss noe om konsekvensene av.

Dessuten er det tilstrekkelig sannferdig informasjon tilgjengelig for dem som vil finne det til at det svekker tilliten til journalistikken. Det er også alvorlig, fordi uten tillit kan ikke mediene utføre sitt livsviktige samfunnsoppdrag.

Gunnar Stavrum, redaktør nettavisen:

I takt med dårligere økonomiske ressurser har mange medier skåret ned på utenriksdekningen, og blitt mer avhengig enn tidligere av nyhetsbyråer og utenlandske medier som kilder.

Gunnar Stavrum, Foto: Facebook

"Generelt mener jeg at det er viktig at begge sider kommer til orde i polariserende saker, og at det er vesentlig at journalistene gjør sitt ytterste for å forstå og formidle sakene balansert.

I takt med dårligere økonomiske ressurser har mange medier skåret ned på utenriksdekningen, og blitt mer avhengig enn tidligere av nyhetsbyråer og utenlandske medier som kilder.

For Nettavisens del er min kommentar at vi forsøker å ha en liberal holdning til debattinnlegg, og jeg registrerer at undersøkelsen først og fremst dreier seg om norske papiraviser og deres nettutgaver."

Arne Jensen, leder redaktørforeningen:

De spørsmålene som rapporten reiser, og som er helt relevante å stille, dreier seg om prioriteringer og redaksjonelle vurderinger på utenriksområdet.

Arne Jensen, Redaktørforeningen

"De spørsmålene som rapporten reiser, og som er helt relevante å stille, dreier seg om prioriteringer og redaksjonelle vurderinger på utenriksområdet. Det har jeg ingen særlige synspunkter på. Det vil alltid – naturlig nok – være delte og ofte sterke meninger om hva som er riktigst og viktigst å fokusere på i redaksjoner med begrensede ressurser og harde prioriteringer."

"Men når det gjelder konfliktene i Midt-Østen vil jeg generelt si at jeg mener norske medier har bestrebet seg på å få frem ulike sider ved svært komplekse konflikter og krevende politiske, historiske og diplomatiske spørsmål. Hvorvidt man lykkes med det vil nok fort variere, blant annet ut fra hvilke ståsteder man har i disse spørsmålene, men slik er det jo ofte. Til syvende og sist er det den enkelte redaktør som må svare for sine valg og prioriteringer."

Dagbladet har fått gjentatte forespørsler, men har ikke svart ICEJ.

Alle avisene har hatt svært god svarfrist.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding