NRK: - Kunne vært formulert bedre

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 08.04.2017

I en større ICEJ-gjennomgang av mediedekningen av tempelhøyde-opprøret i forrige uke, kom det blant frem at norske medier ikke bruker ordet terror om faktiske «terrorangrep mot israelere». Vi har stilt både NTB og NRK spørsmål i saken. NTB ønsket å avstå fra å svare. – En holdning som kan koste dem dyrt, sier redaktør av den kristne ukeavisen, Norge Idag.

 

ICEJ (Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem) gjorde den 31.august en større gjennomgang av mediedekningen av tempelhøydeopprøret i Jerusalem, Israel.

Blant mediene som ble trukket frem i kommentarartikkelen om gjennomgangen, var NTB og NRK.

Årsaken var deres beskrivelser av situasjoner under det om lag fjorten dager lange opprøret. I tillegg var NTB premissleverandør av nyheter i denne perioden. 

- Kunne vært formulert bedre

Opprøret startet med at to israelske politifolk, ble angrepet og drept av tre bevæpnede israelske arabere på tempelhøyden i Jerusalem.

Mange timer etter at angrepet skjedde, ble det beskrevet slik av NRK Dagsrevyen:

«Tre palestinere ble drept av israelsk politi i gamlebyen i Jerusalem i dag. De tre skal ha skadet tre personer. To politimenn døde av skuddskadene».

I en lengre e-post utveksling med ICEJ, skriver NRKs utenrikssjef, Knut Magnus Berge følgende:

Knut Magnus Berge
NRK, Utenrikssjef Knut Magnus Berge

«Eg meiner den kunne vore betre formulert, men at det ikkje gir grunnlag for dei tolkingane de gjer.»

Les vår gjennomgang.

Og han utdyper videre:

«Formuleringane kunne vore betre fordi dei burde gitt eit klarare inntrykk av hendelsesforløpet.»

Vil ikke ta del i debatt om terrorbegrepet

I tillegg til drapet på politimennene, var det også et brutalt drap på tre jødiske israelere. En palestinsk ung mann drepte de tre med kniv i deres eget hjem. Selv om volden oppfyller internasjonale anerkjente definisjoner av terror, ble begrepet terror ikke brukt som beskrivelse av noe norsk nyhetsmedium. 

Berge ønsker ikke å ta del i en debatt om terror-begrepet, men sier i en kommentar til vår gjennomgang at:

«I motsetning til organisasjoner som jobbar for den eller den andre siden i striden mellom israelere og palestinere, søker NRK en balansert beskrivelse av konflikten», sier NRKs utenrikssjef Knut Magnus Berge.

ICEJ påpekte at NRK raskt var ute med å bruke terror-begrepet i westminister-terroren, og spurte også om hvilken definisjon NRK brukte i forståelsen av terror. 

Takket nei

Selv om NTB var den største produsent av artikler i vår store gjennomgang, takket de nei til å gi en kommentar i saken.

- Kan koste mediene dyrt

Bjarte Ystebø, redaktør av den kristne ukesavisen Norge I dag, mener den manglende åpenheten kan koste dem dyrt.

Bjarte Ystebø
ICEJ, Bjarte Ystebø 

«Jeg mistenker at de ikke vil svare fordi det er et medium utenfor mainstream-mediene som spør. Det er illevarslende. Det er denne holdningen som har kostet mange medier dyrt i USA blant annet. I stedet for å komme lesere og alternative medier i møte og vise åpenhet, murer de seg inne og tror at de er «too big to fail»», sier Bjarte Ystebø, redaktør av den kristne ukesavisen «Norge Idag».

Han er helt klar på hvordan NRK og NTB burde håndtere slike saker.

«NRK og NTB burde på eget initiativ gjennomgå sin Midtøstendekning. Den får massiv og vedvarende kritikk fra Israels venner, og ikke fra aktivistene på andre siden. Det burde være det første signalet til dem om at noe kan være ubalansert», fortsetter han.

Han mener NRK har ett tilleggsansvar.

«NRK har dessuten et samfunnsansvar som går utover andre mediebedrifter, som forvalter av skattebetalernes penger, en posisjon som blant annet har gjort mediehuset til den viktigste fortellerstemmen i Midtøstendekningen i generasjoner. De bør etterspørre kritikk og komme den i møte», avslutter Bjarte Ystebø.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding