Norsk sogneprest ut mot Trumps fredsplan og «israelsk okkupasjon»

Av ICEJ Press, 02.18.2020

I en artikkel i Stavanger Aftenblad stiller den tidligere sognepresten, Jens Olav Mæland, seg på side med de tradisjonelle kirkesamfunnenes og Den Norske Kirkes erstatningsteologi - i det han går i strupen på Donald Trumps fredsforslag «Deal Of The Century.»

AV: Martin Gellein

«De kristne kirkene i området, fra de katolske via den anglikanske og lutherske til baptistkirken, er sterkt avvisende til fredsplanen for Israel/Palestine-konflikten,» skriver den pensjonerte sognepresten.

Mæland omtaler ikke de 300 messianske menighetene i Israel og heller ikke evangeliske arabiske kristne som tror på Bibelen - ikke den u-bibelske erstatningsteologien.

«Jens Olav Mæland er tidligere bibelskolelærer på Fjellhaug, deretter sokneprest i Etne i Sunnhordland. De siste årene har han vært pensjonist og bosatt på Bryne i Rogaland. Han har i en årrekke skrevet artikler og kronikker med en brodd mot Israel, og føyer seg inn i en lang og stygg rekke av lutherske teologer som har kjempet mot det jødiske folk,» skriver Gunnar Søyland i en kommentar til saken på Facebook-siden «Nordmenn som støtter Israel.»

«Jerusalem, som er konfliktens kjernepunkt, kan ikke ensidig erklæres som Israels hovedstad. Den er Guds og menneskehetens by, og også hovedstad for den palestinske befolkningen» (Jens Olav Mæland).

Mæland definerer altså Jerusalem som «hele menneskehetens by» og «palestinernes hovedstad», ikke Israels hovedstad, slik Bibelen og Israel gjør. Dette gir assosiasjoner til Jesus ord om at «Jerusalem skal tråkkes ned av folkeslagene, inntil folkeslagenes tid er til ende.»

Biskoper og prester i Den Norske Kirke har lenge gitt sin tilslutning til de tradisjonelle kirkesamfunnene og nominelle kristne, som bruker kristne teologiske argumenter i den politiske kampen mot Israel - stikk i strid med Bibelens eget budskap. Den Norske Kirkes tilslutning til erstatningsteologien kommer i dag til uttrykk blant annet ved støtte til det anti-israelske «Kairos-dokumentet» og den anti-israelske konferansen «Christ-at-the-Checkpoint.» «Kirkens Nødhjelp» «KFUM» og andre organisasjoner under Den Norske Kirke er også tydelig anti-israelske, i sin iver etter å støtte palestina-araberne.

Disse kirkesamfunnenes anti-jødiske og anti-israelske teologi har sin rot i «kirkefedrenes» skrifter og «kirkemøtenes» vedtak og tiltak, som hadde som siktemål å skille «kristendommen» fra sitt jødiske opphav, sine jødiske røtter og det jødiske folk. Mange jøders og israeleres motstand mot kristen tro i dag, har sin forklaring i århundrene med løgn, hat og forfølgelsene i «det kristne Europa.» Evangeliske kristne tolker erstatningsteologien som en forførelse blitt til i århundrene etter Jesus og apostlenes (Bibelens) historie og forkynnelse.

I dag kommer stadig flere jøder og israelere til tro på Yeshua - Jesus. Den messianske bevegelsen tar avstand fra de tradisjonelle kirkesamfunnene. Fler og fler israelere forstår forskjellen på de tradisjonelle kirkesamfunnene og nominelle kristen, og evangeliske kristne Israels-venner. Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, omtaler evangeliske kristne som «våre beste venner.»

Ifølge Mæland bryter Trumps fredsplan med FNs resolusjoner og internasjonal rett. «Trumps plan tilbyr ingen likeverdighet, men en konsolidering av israelsk hegemoni og palestinsk underkastelse. Dette betyr at konflikten vil fortsette, med blodsutgytelse, hat og inhuman behandling.»

Mæland mener at den avtalen Trumps fredsplanen tilbyr «minner mest om slavehandlenes tid, hvor mennesker var til salgs.»

«Fred kan bare skapes av folk som ønsker fred, og som anerkjenner at den andre parten er menneske med samme rettigheter og verdighet som Gud har lovet alle,» Skriver Mæland. Han mener rettferdighet og fred er uløselig knyttet til at den israelske «okkupasjonen» blir avviklet.

Mæland ser ut til å glemme at det er palestina-araberne og de andre araberne som ikke har villet anerkjenne Israel! Israel har, på sine side, takket ja til flere forslag om opprettelse av en palestinsk stat. Palestina-araberne har sagt tydelig nei til alle slike forslag. Mæland ser også ut til å glemme at dette er utgangspunktet som legitimerte arabernes krigføring i 1948, 1967 og 1973. Denne løgnen og dette hatet legitimerer også Irans trusler om å utslette Israel, og palestina-arabernes terror og deres myndigheters belønning av hver eneste terror-handling utført mot sivile uskyldige israelske kvinner og barna.

Mæland har tidligere gjort seg bemerket ved å gå inn for bruk boikott av Israel, som et politisk virkemiddel. Det er ikke kjent at Mæland tar til orde for bruk av slike virkemidler i sammenheng med noen andre stater.

«Mange nordmenn har nyorientert seg i forholdet til Israel. Nå står de kristne israelsvennene for tur,» mener Mæland, ifølge Bergens Tidende.

Mæland angriper stadig norske kristen for å tro på løgnen om at det ikke fantes arabere i det området staten Israel er opprette på. Israel skal følgelig ha jaget, undertrykket og okkupert disse arabernes områder. Sognepresten ser ut til å glemme at 77% av det britiske «palestina-mandatet» nettopp ble gitt til opprettelsen av en stat for palestina-araberne - Jordan! Videre at både FN og Israel flere ganger har forsøkt å overtale palestina-araberne til å opprette enda en stat – altså å dele de resterende 23% mellom Israel og enda en palestina-arabisk stat. Videre at det bor over en million arabere i Israel, og de ikke for alt i verden vil tilhøre en eventuell palestina-arabisk stat. 

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding