Norge kritiske til terrorlønn

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 08.09.2019

Norske myndigheter sier til IKAJ at de er kritiske til lønnen som palestinske myndigheter (PA) utbetaler til dømte terrorister og deres familier. – Dette er tydelig formidlet til PA, sier UDs pressetalsperson.

UD, Per Bardalen Wiggen
UD, Per Bardalen Wiggen, pressetalsperson UD.

«Norge er kritiske til de palestinske selvstyremyndigheters (PA) nåværende støtteordning til fanger og deres familie, noe som er tydelig formidlet til PA ved en rekke anledninger.», sier pressetalsperson for Utenriksdepartementet (UD), Per Bardalen Wiggen, til IKAJ.

For noen dager siden skrev Palestinian Media Watch (PMW) at palestinske myndigheter (PA) hadde utbetalt om lag 11,5 millioner kroner til seks dømte terrorister og massedrapsmenn.

I den norske regjerings samarbeidsdokument, Granavoldplattformen, står det at de skal «aktivt motarbeide økonomiske bidrag til terrorisme, inkludert fangelønn.»

«De palestinske selvstyremyndighetene har gjentatte ganger forsikret norske myndigheter om at norsk bistand til PA ikke går til ordningen. Vi er sammen med andre givere i dialog med palestinske myndigheter om spørsmålet.», avslutter Bardalen Wiggen.

Tre norske utenriksministere har siden 2011 vært i dialog med PA om «terrorlønn».

PAs president, Mahmoud Abbas, har på sin side forsikret om at det er uaktuelt å avslutte utbetalinger til terrorister.

«Selv om jeg måtte forlate min posisjon, så blir det ikke noe kompromiss om lønnen til martyrer eller fanger. Jeg er president til hele det palestinske folk, uttalte han på Fatahs egen facebookside den 2. juli 2017.

Ifølge Jerusalem Center for Public Affairs, ble det i løpet av en fireårsperiode fra 2013-2016, utbetalte 9.6 milliarder kroner til «terrorlønn». Dette tilsvarer om lag 7 prosent av hele budsjettet til PA.

 

 

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer