Kristen redaktør mener Jordan er palestinaarabernes land – nå vil han at du sender inn spørsmål til nettmøte

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 01.29.2018

Redaktør i indremisjonsforbundet (IMF), Petter Olsen, argumenterer i en artikkel på nettsidene til IMF-bladet Sambåndet, langt på vei for at Jordan er landet som ble gitt palestinaaraberne etter første verdenskrig, og at det er dette landet de som fortsatt bor i Judea og Samaria må søke seg mot. Nå arrangerer han nettmøte med meningsmotstander, og ønsker at du sender inn spørsmål.

Petter Olsens artikkel ble snappet opp av avisen Vårt Land (VL), som i tillegg til å intervju Olsen også snakket med Endre Fyllingsnes. Fyllingsnes arbeider som kirkefagsjef i Borg, og er tidligere redaktør i Den norske Israelmisjon.

Han tar i VL til motmæle mot IMF-redaktøren, og mener palestinaaraberne har like stor rett til Israel.

- De har en like sterk identitet knyttet til landområdet som jøder har. Den identiteten klarer man ikke, og skal ikke, oppheve, sier Fyllingsnes.

Petter Olsen avslutte sin artikkel på IMF sine hjemmesider slik:

«Spørsmålet er hvor lenge det internasjonale samfunn skal bidra til å holde liv i tanken om to stater i det bibelske Israel – og dermed også konflikten. Er det faktisk slik at det ikke blir fred i området fordi to stater her ikke er en del av Guds plan?»

Torsdag den 1.februar fra 2130 til 2230 stiller de sammen til nettmøte på Sambåndet sine egne nettsider.

Har du spørsmål til de to kan det sendes inn her.

Sommerstevnet 2018

Program

Påmelding løvhyttefesten 2018 korttur

Påmelding løvhyttefesten 2018 - korttur