KrF om svensk palestinaforening som fratas økonomisk støtte grunnet antisemittisme: - En slik situasjon ville krevd det samme i Norge

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 06.07.2019

ICEJ skrev for to dager siden at en svensk kommune trolig fratar en palestinaforening pengestøtte grunnet antisemittisme. KRF mener en liknende situasjon i Norge ville krevd det samme.

Hans Fredrik Grøvan
Hans Fredrik Grøvan, storingsrepresentant for KrF.

BILDE OVER: Til venstre: bilde fra den nazistiske avisen Der Stürmer, Til høyre over: Barn holder plakaten av statsminister Netanyahu som vampyr. Under til høyre: Vänster-politiker, Torblörn Björklund, taler under demonstrasjonen.

"Syntes det er på sin plass å frata dem økonomisk støtte basert på den type utsagn som helt klart er antisemittisk.", sier stortingsrepresentant for KrF, Hans Fredrik Grøvan, til ICEJ.

"...på sin plass å frata dem økonomisk støtte."

I mai ble det holdt en demonstrasjon i Uppsala i Sverige til støtte for palestinaaraberne.  På flere plakater båret av barn, var Israels statsminister, Benjamin Netanyahu, avbildet som en vampyr med blod rennende fra munnvikene. I pannen hadde han en stor Davidsstjerne.

På grunn av bildet går Uppsala kommune nå inn for å trekke all støtte til organisasjonen som sto bak demonstrasjonen. Kommunen mener bildet er klart antisemittisk.

Hans Fredrik Grøvan sier at det i Norge ikke gis økonomisk støtte til den type organisasjon, men "skulle det vært en slik situasjon i Norge, ville det krevd tilsvarende reaksjon."

"skulle det vært en slik situasjon i Norge, ville det krevd tilsvarende reaksjon."

Høyre ønsker ikke å kommentere enkeltsaker fra en svensk kommune, og spesielt ikke når en beslutning foreligger. Men de mener antisemittisme er et voksende problem i Europa, et problem Høyre ønsker å bekjempe.

"Det vi derimot kan si, er at Høyre ønsker å føre en politikk som bekjemper alle former for antisemittisme, som vi mener er et voksende problem i hele Europa."

Ingjerd Schou

"Det vi derimot kan si, er at Høyre ønsker å føre en politikk som bekjemper alle former for antisemittisme, som vi mener er et voksende problem i hele Europa. I vårt partiprogram erklærer vi at vi ønsker å «bekjempe rasisme, religiøs diskriminering og antisemittisme», og i regjering har vi lansert en Handlingsplan mot antisemittisme hvor vi foreslår en rekke tiltak, fra kartlegging, opplysningsarbeid og bekjempelse av hatkriminalitet. I vår nye regjeringserklæring forplikter vi oss også til et slikt arbeid internasjonalt.", sier Ingjerd Schou, medlem av Stortingets utenriks- og forsvarskomite for Høyre.

Hans Fredrik Grøvan mener det er vanskelig å sette klare grenser for hva det bør reageres på.

"Men utsagn som er diskriminerende i forhold til mennesker av jødisk opprinnelse enten i form av utsagn, illustrasjoner eller på annen måte må det reageres mot.", avslutter han.

AP, SV, V, Rødt og SP har også fått spørsmål i denne saken.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding