Koronautbruddet og Påsken – messiansk forkynnelse

Av ICEJ Press, 04.02.2020

Det israelske folket venter nå i hjemmene sine til at pesten skal passere … og slik blir vi minnet om den første påsken for 3500 år siden, skriver det messianske nettstedet One For Israel.

AV: Martin Gellein

Den gang gav Gud israelerne instrukser for hvordan de skulle unnfly pesten: Hver familie skulle ofre et lam og stryke blodet på døren til hjemmet sitt - som et tegn til dødsengelen, om å gå dem forbi. Familiene unnslapp pesten ved å følge Guds instruksjoner og ved troen på blodet – slik unnslapp de dommen og reiste fra slaveriet i Egypt.

Det jødiske folket ble forvandlet fra en etnisk gruppe til et trossamfunn, som trodde på Gud og handlet på troen.

 

Jødiske høytider og deres betydning i dag

De bibelske festene er fascinerende. De ble alle designet av Gud for å lære oss noe. De peker hver for seg på Messias på vidunderlig vis. Påskelammet er et forbilde på Jesus, Guds Lam, som er et offer for våre synder. Blodet på de to kryssende bjelkene av dørkarmen, er blod smurt på tre, og et bilde på korset. Man kan oppdage mange andre paralleller gjennom hele fortellingen.

Hvert år gjenforteller jødiske familier historien, og opplever på nytt Guds og utvandringens mirakel. Gud designet det på denne måten, og ville at hver generasjon skulle føre tradisjonen videre. Det er elementer å se, å høre, å smake og å berøre. Det er saltvann for å minne om tårene som rant under det brutale slaveriet, bitre urter som bringer tilbake følelsen av bitterheten i Egypt, vin for å huske frihetens sødme og usyret brød for å huske hvordan det hele skjedde.

I år, midt under koronavirusutbruddet, gjenopplever vi igjen fortellingen. Familier er begrenset til sine hjem, akkurat som den gangen, og det er en reell dødelig trussel på utsiden av døren.

Det er en ødelegger, det er en stillhet, det er instruksjoner og man venter – med håp.

Årets påske (passover/forbigang) formidler påskens budskap på en spesiell måte. Gud minner oss på den opprinnelige historien. Han har fått vår oppmerksomhet.

 

Det Siste Måltidet (The Last Supper/Nattverden) var et påskemåltid

Det er ingen tilfeldighet at det siste måltidet Jesus hadde med sine disipler var påskemåltidet. De spiste det usyrede matzo-brødet, og drakk de tilhørende fire koppene med vin. Jesus er oppfyllelsen av historien.

Da timen kom, lå Jesus og hans apostler ved bordet. Og han sa til dem: "Jeg har hjertelig ønsket å spise dette måltidet med dere før jeg lider. For jeg sier dere, jeg skal ikke spise det igjen før det får sin oppfyllelse i Guds rike."

Deretter tok han koppen, han gav den til dem og sa, «Ta denne og del den mellom dere. For jeg sier dere; jeg skal ikke drikke den igjen før Guds Rike er kommet.» Og han tok brødet, takket og brøt det, og han gav det til dem og sa: «Dette er min kropp, gitt til dere, gjør dette til minne om meg.»

På samme måte, etter måltidet, tok han koppen og sa: «Denne koppen er den nye pakt ved mitt blod, som er utøst for dere» (Lik. 22:14-20).

Jesus er vårt påskelam. Hans blod er det vi trenger over våre liv, over våre hjem.

Og vi vil drikke frukten av druene sammen med ham i Riket, når han kommer igjen i herlighet.

 

Påske og Sabbat

Vi kan være stengt inn i denne påsken, adskilt fra familie og venner. Men vi har en overflod av rikdom å nyte av, når vi reflekterer over meningen med påske-høytiden. Gud taler til oss.

Akkurat slik som tiden for påsken-feiringen og Jesu korsfestelse sammenfalt, så sammenfaller Koronapandemien med at denne påsken – og pålegger oss å holde sabbat. Ordet sabbat inneholder de samme bokstavene som i verbet «å sitte» - vi må sitte og tenke.

Vi er begrenset til våre hjem med en fantastisk mulighet til å reflektere og tenke over … Vi har nå avsatt tid og kan fylle den med noe meningsfullt, med dem vi bor sammen med - tid til å rette oppmerksomheten mot Gud.

Dette er jo hva sabbaten tilbyr oss: Tid til å søke å komme i et riktig forhold til Gud, til jorden og til hverandre. Gud gjorde hviledagen til en del av hans orden helt fra skapelsen av. Han gav påbud om en hviledag … men menneskene vendte seg bort fra begynnelsen av. Nå har vi ikke noe annet valg enn å sitte stille! Akkurat som israelerne, da de ble sendt i eksil og landet tok igjen for 70 år der sabbats-hvilen ikke ble overholdt; slik kan vi nå ta igjen for tiden vi forsømte og ikke brukte på stillhet og hvile fremfor Gud og med hverandre.

Fortellingene fra Bibelen blir aktuelle og kommer tilbake til vår bevissthet, fulle av kraft med de overveldende likhetstrekkene med tiden vi lever i – paralleller til Guds Ord. Nå skjer det … du trenger blodet for å beskytte deg. Du trenger Guds frelse. Hvile. Tro. Og å etterfølge Guds instruksjoner.

Lytter vi?

Så sier Herren, Israels Hellige: «Ved å sitte rolig og hvile, skal dere bli frelst. Stillhet og tillitt skal være deres styrke» (Jesaja 30:15).

 

Kilde: One For Israel.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding