Jerusalem Post kommenterer Johannes Åpenbaring

Av ICEJ Press, 04.02.2020

Kristnes engasjement på sosiale medier har skapt oppmerksomhet hos Jerusalem Post. Avisen forklarer hvorfor noen mener koronapandemien predikerer at vi lever i de siste tider.

AV: Martin Gellein

Overskriften: «Hvorfor tror noen kristne at koronavirusutbruddet er en apokalyptisk profeti?»

Svaret: «Ifølge noen på sosiale medier, er koronavirusutbruddet del av den bibelske profetien om Fire Ryttere.»

Dedikerte kristne aktive på sosiale medier knytter koronavirusutbruddet til profetier i Åpenbaringsboken i Det Nye Testamentet, fortsetter avisen.

«Boken beskriver hvordan en serie med katastrofale hendelser vil ramme jorden, knyttet til fire ryttere i Apokalypsen. Rytternes rolle er omdiskutert, men de er ofte tolket som krig, pest, sult og død.»

For mange er begivenhetene vi lever i, så sammenfallende med profetien at de ikke lar seg ignorere; og mange ytrer seg på sosiale medier og erklærer at vi lever i de siste tider.

Avisen henviser videre til en kristen teolog som avkrefter slik tenkning. Teologen bekrefter at Johannes Åpenbaring forteller om at det i de siste tider vil komme sult, jordskjelv og pest; men avkrefter at det er dette som skjer i våre dager. «Dette er ikke Harmageddon,» uttaler teologen.

 

Kilde: Jerusalem Post.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding