Israelsesjonen på Oslo symposium: Talere med sterke appeller mot antisemittismen

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 03.18.2019

- La oss erklære krig mot alle holdninger og ideologier som fratar jøder som enkeltmennesker og folk, retten til å være enkeltmennesker som deg og meg, sa Hans Fredrik Grøvan fra Krf.

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (ICEJ), er ansvarlig for Israelsesjonen på Oslo symposium, og en av tre bidragsytere til hele symposiet.

Les også vår artikkel om den den israelske ambassadørens tale fra Symposiet

Les også vår artikkel om talen til lege og forfatter, Bjørn Hildrum, fra Symposiet

Sterk appell til den kristne kirke

ICEJs leder, Dag Øyvind Juliussen, ledet Israelsesjonen, og kom med en sterk avslutningsappell til den kristne kirke.

«I århundrer har vi som kirke, enten vært tause, eller vært delaktige når jødene har blitt forfulgt. Og Gud forby at det skjer på nytt igjen.», sa ICEJs direktør, Dag Øyvind Juliussen.

«La oss stå sammen i denne tiden, og ikke være tause, når vi ser antisemittismen og jødehatet på nytt reise på seg.», sa Juliussen, i sin avslutningsappell.

I tillegg til ICEJs leder, bød den flere timer lange sesjonen på Frps Christian Tybring-Gjedde, Krfs Hans Fredrik Grøvan og ICEJs forkynner Eva Olsvold Sundar. 

Alle hadde de et sterkt fokus på antisemittismen. 

- Eksemplene i Europa burde skremme oss

Både Christian Tybring-Gjedde, Frp, som sitter i forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, og Hans Fredrik Grøvan, Krf, som sitter i utdanningskomiteen, viste til antisemittiske eksempler i Europa de siste årene. Blant annet de mange hundre sakene innad i Labour, det britiske arbeiderpartiet, og de mange terrorangrepene mot jødene.

Christian Tybring-Gjedde
ICEJ press, Christian Tybring-Gjedde taler på Oslo Symposim 2019

«Disse eksemplene burde skremme oss. Vi kan ikke lenger ta for gitt at de verdiene den vestlige sivilisasjon er bygget på, og de dyre lærdommene vi har trukket fra den annen verdenskrig er på vei til å forvitre.», sa Christian Tybring-Gjedde.

Den mangeårige lederen for Israels venner på Stortinget, Hans Fredrik Grøvan, fortalte om den store jødiske utvandringen fra Europa som en følge av de mange angrepene på jøder. 

- Det har aldri vært så stor utvandring av jøder fra Europa , som de siste årene. De kjenner seg ikke trygge i vårt Europa, sa Grøvan.

- Skal vi godta at dette skjer?, spurte Grøvan retorisk. Flere i den fullsatte salen ropte nei, før Grøvan svarte på sitt eget spørsmål med: Nei det skal vi ikke!

Antisemittismen, "Jødene er et problem"

Grøvan sa at, ifølge en større undersøkelse, har over en halv million nordmenn gitt uttrykk for antisemittiske holdninger. Blant annet at jøder ikke er lojale mot landene de lever i (Red: men har en slags sammensvergelse), eller at de kontrollerer media (red: sammensvergelse).

Med utgangspunkt i bibelen, fortalte forkynner i ICEJ, Eva Olsvold Sundar, om antisemittismen. Hun sa at mange kjenner til den veldokumenterte antisemittismen de siste to tusen årene. Men få kjenner til at fenomenet er mye eldre.

Eva Olsvold Sundar
ICEJ press, Eva Olsvold Sundar taler på Oslo Symposium 2019

- Jødehatet går helt tilbake til den gang jødene ble et folk. Og hvor ble jødene et folk? Jødene ble et folk i Egypt, sa Eva Olsvold Sundar.

- Det som kjennetegner antisemittismen er at «jødene er et problem», fortsatte Eva Olsvold Sundar, og fortalte at det var akkurat derfor Farao gjorde det jødiske folk til slaver i Egypt.

Eva Olsvold Sundar viste flere eksempler på hvordan det antisemittiske tankegodset var til stede i tidlig bibelsk tid. Og at dette ikke har forandret seg. 

- Antisemittismen er på fremmarsj i hele Europa. Budskapet har ikke stilnet, men fått en ny innpakning, og gamle understrømmer i Europas kollektive bevissthet blomstrer, sa Grøvan.

- Kan vi være likegyldige?

Avslutningsvis fortalte han hvordan dette er et problem, ikke bare i Europa, men i Norge.

Hans Fredrik Grøvan
ICEJ press, Hans Fredrik Grøvan taler på Oslo Symposium 2019

- Når davidsstjernen og kipaen fjernes for å unngå trakassering, da kan vi ikke stilles oss likegyldige til det som skjer, kan vi det? 

Neeei, ble det ropt ute blant publikum.

- For første gang på over sytti år er en synlig jødisk identitet en risiko for de som bærer disse kjennemerkene, fortsatte Grøvan, før han avsluttet med en kraftig appell.

- La oss erklære krig mot alle holdninger og ideologier som fratar jøder som enkeltmennesker og folk retten til å være enkeltmennesker som deg og meg.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding