Israels FN-ambassadør: - En seier for Israel

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 08.31.2017

FNs fredsbevarende mandat i Libanon ble i går fornyet med ett år. Samtidig ble resolusjon 2373 vedtatt i FNs sikkerhetsråd. - En seier, uttaler Israels Israels ambassadør i FN, Danny Danon om den nye resolusjonen. Også USA er fornøyd.

Både USA og Israel har i mange år arbeidet for å gjøre verdenssamfunnet oppmerksomme på den libanesiske terrororganisasjonen Hezbollahs oppbygging av et betydelig våpenarsenal i Libanon.

En slik oppbygging er i direkte strid med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1701. I resolusjonen står det blant annet at alle våpen som selges til Libanon, skal være godkjent av myndighetene, og at det ikke skal være andre våpen i Sør-Libanon enn våpnene til den libanesiske hæren.

USAs FN-ambassadør, Nikki Haley, har flere ganger den siste tiden uttalt at de som ikke ser denne oppbyggingen må være blinde. Og spesielt har hun kritisert lederen av FNs fredsbevarende styrke i Libanon (UNIFIL), den irske generalen Michael Beary. 

Senest ved avstemmingen i FNs sikkerhetsråd i går, uttalte USAs FN-ambassadør følgende:

Nikki Haley
USAs FN-ambassadør, Nikki Haley

«….delvis ved å hjelpe den libanesiske regjeringen å sikre at det ikke er våpen utenfor statlig kontroll i UNIFILS operasjonsområde. Vi må være ærlige. I for lang tid har UNIFILS ledelse feilet i å nå målet. Spesielt er UNIFILs General Beary manglende forståelse av trusselen Hezbollah utgjør i regionen uforståelig.»

I forkant av avstemmingen har den libanesiske regjeringen ønsket et fornying av UNIFILs mandat. Men de ønsket det uten endringer.

 

Gjennom den nye resolusjon 2373, som ble vedtatt av medlemmene av FNs sikkerhetsråd i går, er det likevel kommet endringer. 

En fornøyd Nikki Haley uttrykker det slik:

«Den fremhever uttrykkelig at UNIFIL har mandat til å gjøre alle nødvendige tiltak for å stoppe fiendtlige aktiviteter i sitt operasjonsområde. Den oppfordrer UNIFIL til å etablere en mer synlig tilstedeværelse og øke patruljene og inspeksjonene for å forstyrre Hezbollahs ulovlige aktiviteter. For første gang siden 2006 understreker resolusjonen at UNIFIL kan bistå den libanesiske regjeringen med å sikre sine grenser for å stoppe flyten av ulovlige våpen inn i landet. Og, svært viktig, ber den UNIFIL om å gi oss klare rapporter om hva de blir forhindret i å se. I for lang tid, når UNIFIL har blitt stoppet av Hizbollahs veisperringer, har UNIFIL måttet snu. Vi vet ikke hva som er bak disse veisperringene….. Dette er store skritt fremover.», sa FN-ambassadøren.

Israels FN-ambassadør, Danny Danon, sier ifølge det israelske nyhetsmediet, Times of Israel, at:

Danny Danon
Israels FN-ambassadør, Danny Danon

«Resolusjonen krever at UNIFIL åpner øynene, og tvinger dem til å handle mot Hezbollahs terror-oppbygging i området».

Ifølge Times of Israel beskriver han resolusjonen som «en seier for Israel».

Det norske UD sier følgende til ICEJ press:

Guri Solberg

- Da Norge ikke sitter i Sikkerhetsrådet, tar vi ikke del i konsultasjonene om UNIFILs mandat, som fornyes hvert år. Vår støtte til UNIFIL er klar, ikke minst som tidligere troppebidragsytende land til den fredsbevarende operasjonen. Det er bred enighet om betydningen av at UNIFIL lykkes med gjennomføringen av sitt mandat, herunder å støtte de libanesiske sikkerhetsstyrkenes stabiliseringsinnsats, sier kommunikasjonsrådgiver, Guri Solberg i UD.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på ICEJs påsketur for hele familien

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

25-28 juni

Mer