- Ikke tvil om tilknytning til terrororganisasjoner

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 08.10.2018

I en rapport fra israelske NGO-monitor, som ICEJ skrev om i går, rettes det en rekke anklager mot Flyktninghjelpen og Det norske utenriksdepartementet (UD). Blant annet om pengestøtte til organisasjoner med tilknytning til terror. UD tilbakeviser delvis anklagene. NGO-monitor sier det ikke er tvil om slik tilknytning.

Vi har over noen dager vært i kontakt med norsk UD for å få svar på anklagene i rapporten fra NGO-monitor. I dag svarte de.

De sier at de anser flere av påstandene som grunnløse.

Guri Solberg
UD, Guri Solberg, pressetalskvinne UD

«Utenriksdepartementet er kjent med rapporten fra NGO monitor. Utenriksdepartementet anser flere av påstandene fremsatt i rapporten som unøyaktige og grunnløse.», skriver pressetalskvinne i UD, Guri Solberg, i en e-post.

NGO-monitor sier den typen påstander som norsk UD kommer med ikke fører noe nyttig med seg.

«Som en allment respektert forskningsorganisasjon er NGO-monitor alltid klar til å diskutere ulike kilder og analyser. Generelle påstander om unøyaktigheter er ikke nyttige til å etablere fakta.», skriver pressetalsmann for NGO-monitor, Daniel Laufer til ICEJ.

Det er en stor og grundig rapport som NGO-monitor har laget. Selv om norsk UD har hatt flere dager på å svare, svarer de kun generelt på hva de støtter og ikke støtter. De ønsker heller ikke å svare på konkrete oppfølgingsspørsmål, men sier følgende:

 «Norske myndigheter har definert klare retningslinjer for støtten som gis til sivilsamfunnsorganisasjoner som er engasjert i Israel-Palestina konflikten. Norge støtter ikke organisasjoner som oppfordrer til vold eller som fremmer hatefulle ytringer, rasisme eller antisemittisme. Norge støtter heller ikke organisasjoner som har som uttrykt hovedmål å fremme BDS-kampanjen.», skriver Guri Solberg.

Den israelske organisasjonen mener det ikke er noen tvil om at koplingene mellom Flyktninghjelpen, som kanaliserer store summer fra norske skattebetalere, og organisasjoner med tilknytning til terror, BDS og lovkampanjer.

«Utenriksdepartementets retningslinjer er kun så effektive som gjennomføringen av dem er. I dette tilfellet er det ingen tvil om at NRC har samarbeidet med frivillige organisasjoner som er aktive i BDS og lovkampanjer, og noen er knyttet til terroristorganisasjoner. Beviset for dette og andre store feil i NRCs (Flyktninghjelpen) lokale virksomhet er klare og refereres til i våre rapporter.», avslutter Daniel Laufer.

IKAJ mobiliserer

MER

Konferansen blir online

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding