IKAJ vil holde markering mot boikott og antisemittisme i Oslo

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 12.02.2019

Om IKAJ får godkjennelse, blir det markering mot Oslo kommunes boikottplaner og antisemittisme. Markeringen vil i så fall bli den 14. desember fra 1200-1300.

Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalems (IKAJ), ønsker nå en markering mot Oslo byråd boikott-planer og antisemittisme. Om IKAJ får den nødvendige tillatelsen, vil markeringen holdes utenfor Oslos rådhus. IKAJ har fått tillatelse fra politiet, men mangler foreløpig en tillatelse fra Oslo kommune. Følg derfor med på oppdateringer om markeringen på vår hjemmeside, ICEJ.no.

- IKAJ har tatt initiativ til å gjennomføre denne markeringen, fordi vi er sterkt imot at Oslo kommune i det hele tatt vurderer å innføre sanksjoner mot Israel på denne måten. For det første bygger boikott tanken på noe som pr definisjon er antisemittisk med hensyn til forskjellsbehandling av verdens nasjoner. For det andre bygger man på premisser som forutsetter en historieforfalskning, sier Dag Øyvind Juliussen.

Oslo byråd ønsker å boikotte produkter og tjenester produsert i Judea og Samaria (vestbredden) og utreder for tiden om dette er mulig gjennom eksisterende lovverk.

I byrådsplattformen for Oslo byråd heter det at byrådet vil «utrede handlingsrommet som finnes i anskaffelsesregelverket for å ikke handle varer og tjenester som er produsert på område okkupert i strid med folkeretten av selskaper som opererer på tillatelse fra okkupasjonsmakten.»

Dag Øyvind Juliussen utdyper IKAJs syn.

Dag Øyvind Juliussen
IKAJs norske direktør, Dag Øyvind Juliussen

– Når og fra hvem har Israel okkupert? Før første verdenskrig var hele dagens Israel inklusive Gaza og Judea og Samaria kalt Vestbredden underlagt det tyrkiske rike i over 400 år i perioden 1516-1918. Fra 1918 til 1948 var området et britisk mandatområde, sier han, og fortsetter.

– Når Israel ble opprettet i 1948 angrep staten Jordan og okkuperte ulovlig Judea og Samaria. Jordan mistet kontrollen over dette området i 1967, hvor Israel fikk kontroll over området. Før første verdenskrig eksisterte ikke de statene og grensene vi i dag kjenner i Midtøsten. Alle staten ble opprettet eller fikk sin selvstendighet fra 1922 og fremover. Så også Israel. 24. juli 1922 vedtok Folkeforbundet Palestinamandatet som erklærte at hele dagens Israel med Gaza, Judea og Samaria skulle bli et hjemland for det jødiske folk. Dette ble bindende internasjonal lov, og den gjelder fortsatt. Det er ingen stater, nasjoner, folkeslag eller suvereniteter som har noe rettmessig krav på Vestbredden og Jerusalem, bortsett fra Israel. Det blir derfor meningsløst når Israel anklages for ulovlig okkupert.

Et moderne uttrykk for jødehat

– Russland, Tyrkia og Kina bedriver alle ulovlige okkupasjoner. Kina okkuperer Tibet som er over to hundre ganger større enn Judea og Samaria. Det er likevel aldri snakk om at kommuner eller organisasjoner vil boikotte Kina. Nok en gang er det jødenes hjemland som forsøkes isolert og tatt ut for å boikottes og sanksjoneres, sier Juliussen, som er tydelig på at dette ikke er annet enn et moderne utrykk for jødehat.

Om Oslo kommune gir tillatelse til markeringen, oppfordrer IKAJs norske direktør, Dag Øyvind Juliussen, alle gode borgere til å møte opp klokken 1200 den 14. desember.

- Vi oppfordrer alle gode borgere til å stille opp i markeringen og å være med og gi et tydelig budskap til Oslo kommune om «Nei til boikott og antisemittisme», avslutter Juliussen.

Her kan du lese mer om IKAJs syn.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding