ICEJ til angrep på FNs menneskerettighetsråd

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 03.20.2019

President i ICEJ, Dr. Jürgen Bühler, mener at FNs menneskerettighetsråd har undergravd fredens sak, og jobber i en nådeløs kampanje for å delegitimere Israel. ICEJ-avdelinger er nå engasjert i kampen mot kampanjen, og organisasjonen har skrevet et krast brev til UNHRC.

«FNs menneskerettighetsråd (UNHRC) undergraver fredens sak, og diskrediterer seg selv ved igjen å gi kraft til den nådeløse kampanjen for å delegitimere Israel.», sier Bühler.

ICEJ mener UNHRC diskriminerer og forfølger Israel gjennom sin agenda.

"Det er åpenlyst diskriminerende å skille ut en nasjon permanent, og å utsette den for forfølgelse, slik Israel blir i «Agenda Sak 7» drøftingene. Vi står sammen med de moralske og tilregnelige stemmene som ber om at denne besettelsen mot Israel skal stoppe. "

Jürgen Bühler

Halvparten av sakene det skal stemmes over i UNHRC denne uken, er knyttet til Israel. Og landet er det eneste som har en fast agenda når rådet møtes; «Agenda sak 7». 

UNHRC svartmaler firmaer i bosetningsområder

Men det er ikke bare den skjeve fordelingen av saker til avstemning som ICEJ reagerer sterkt på.

Rådet er også i gang med å lage en database med oversikt som svartelister selskaper som driver virksomhet i de israelske bosetningene. I et brev til både presidenten i UNHRC og til FNs høykommisær for menneskerettigheter, fordømmer ICEJ FNs opprettelse av databasen.

Jürgen Bühler mener databasen er en «grov krenkelse av mandatet til å bevare de universelle menneskerettighetene» for alle mennesker.

- Stopp dette ondskapsfulle initiativet

I avslutningen av brevet sier Dr. Jürgen Bühler at «i hovedsak har FNs meneskerettighetesråd latt seg utnytte av anti-israelske regjeringer og frivillige organisasjoner for å omgå FNs sikkerhetsråd, og å bistå dem i delegitimering og eventuell utrydding av den jødiske staten gjennom andre kanaler. Vi oppfordrer deg til å endre kurs og å forlate dette ondskapsfulle og misledende initiativet.»

ICEJ-kontorer til kamp

ICEJ har kontorer i over 90 land. Nå er flere av avdelingene i land som sitter i UNHRC, aktive for å påvirke sine regjeringer. Dette gjelder Australia, Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Fiji, Ungarn, Italia, Filippinene, Slovakia, Sør-Afrika og Ukraina, skriver ICEJ i en pressemelding.

Av Erlend Sundar

Erlend Sundar har arbeidet som nettredaktør for ICEJ siden sommeren 2016. Han har bakgrunn fra journalistisk arbeid i fagpressen.

Løvhyttefesten 2019 Hovedtur

Program og påmelding

Løvhyttefesten 2019 Ungdomstur

Program og påmelding

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!