ICEJ til angrep på FNs menneskerettighetsråd

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 03.20.2019

President i ICEJ, Dr. Jürgen Bühler, mener at FNs menneskerettighetsråd har undergravd fredens sak, og jobber i en nådeløs kampanje for å delegitimere Israel. ICEJ-avdelinger er nå engasjert i kampen mot kampanjen, og organisasjonen har skrevet et krast brev til UNHRC.

«FNs menneskerettighetsråd (UNHRC) undergraver fredens sak, og diskrediterer seg selv ved igjen å gi kraft til den nådeløse kampanjen for å delegitimere Israel.», sier Bühler.

ICEJ mener UNHRC diskriminerer og forfølger Israel gjennom sin agenda.

"Det er åpenlyst diskriminerende å skille ut en nasjon permanent, og å utsette den for forfølgelse, slik Israel blir i «Agenda Sak 7» drøftingene. Vi står sammen med de moralske og tilregnelige stemmene som ber om at denne besettelsen mot Israel skal stoppe. "

Jürgen Bühler

Halvparten av sakene det skal stemmes over i UNHRC denne uken, er knyttet til Israel. Og landet er det eneste som har en fast agenda når rådet møtes; «Agenda sak 7». 

UNHRC svartmaler firmaer i bosetningsområder

Men det er ikke bare den skjeve fordelingen av saker til avstemning som ICEJ reagerer sterkt på.

Rådet er også i gang med å lage en database med oversikt som svartelister selskaper som driver virksomhet i de israelske bosetningene. I et brev til både presidenten i UNHRC og til FNs høykommisær for menneskerettigheter, fordømmer ICEJ FNs opprettelse av databasen.

Jürgen Bühler mener databasen er en «grov krenkelse av mandatet til å bevare de universelle menneskerettighetene» for alle mennesker.

- Stopp dette ondskapsfulle initiativet

I avslutningen av brevet sier Dr. Jürgen Bühler at «i hovedsak har FNs meneskerettighetesråd latt seg utnytte av anti-israelske regjeringer og frivillige organisasjoner for å omgå FNs sikkerhetsråd, og å bistå dem i delegitimering og eventuell utrydding av den jødiske staten gjennom andre kanaler. Vi oppfordrer deg til å endre kurs og å forlate dette ondskapsfulle og misledende initiativet.»

ICEJ-kontorer til kamp

ICEJ har kontorer i over 90 land. Nå er flere av avdelingene i land som sitter i UNHRC, aktive for å påvirke sine regjeringer. Dette gjelder Australia, Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Tsjekkia, Danmark, Fiji, Ungarn, Italia, Filippinene, Slovakia, Sør-Afrika og Ukraina, skriver ICEJ i en pressemelding.

Av Erlend Sundar

Erlend Sundar har arbeidet som nettredaktør for ICEJ siden sommeren 2016. Han har bakgrunn fra journalistisk arbeid i fagpressen.

Velkommen til IKAJs påsketur 2020

Bli med på påsketur for hele familien

100 års markering

Mer

IKAJ har levert 78 bomberom til utsatte israelere. Vi gjør hverdagen tryggere!

Stå sammen med oss for Israel - bli medlem!