ICEJ med stor rapport: Kun to artikler forklarer Israels situasjon i FN i tiden 2011-2018

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 01.16.2019

ICEJ har i en stor undersøkelse gjennomgått flere hundre artikler om FN og Israel i norske medier. Og i løpet av hele 8 år har kun 2 redaksjonelle artikler et kritisk blikk på den overveldende mengden FN-resolusjoner mot Israel. - Skandaløst av pressen, sier ICEJs norske direktør.

86 prosent av alle resolusjoner rammet Israel

Hele verden til sammen fikk 14 prosent av alle fordømmende resolusjoner vedtatt i FNs generalforsamling i årene 2012-2015. De resterende 86 prosentene ble tildelt Israel.

De høye tallene går igjen andre steder også. For eksempel har Israel fått over 50 prosent av alle resolusjoner vedtatt i FNs menneskerettighetsråd i perioden 2006 og frem til i dag.

Denne fordelingen er symptomatisk for FNs behandling av Israel. Dette på tross av at Israel ligger forholdsvis høyt på menneskerettighetsorganisasjoners evalueringslister.

Gått gjennom over 700 artikler

For å se på hvordan norsk presse har dekket Israel og FN, har Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalems (ICEJ) gjennomgått over 700 artikler i Norges største mediedatabase, Atekst. Kristne aviser, blant annet «Et ord fra Jerusalem», er ikke med i undersøkelsen.

Les vår kommentar om saken.

Kun to artikler med kritisk blikk på Israels situasjon i FN

Vi fant 211 redaksjonelle artikler som beskrev FNs fordømmelser av Israel.

Til sammen var det kun 12 redaksjonelle artikler som tok for seg Israel og ubalansen i FN. Og blant disse var det kun 2 som drøftet saken skikkelig.

Blant de 211 artiklene var det ikke uvanlig å finne beskrivelser som denne fra NTB den 2. november 2012 (vi har upublisert materiale som viser styrken i bruken av resolusjoner i artiklene):

«Konflikten mellom Israel og palestinerne er like fastlåst, og alt av forhandlinger er lagt på is som følge av at Israel insisterer på å utvide de ulovlige bosetningene på Vestbredden.

Obama har gjentatte ganger kritisert Israel for dette, men har likevel opptrådt som landets lojale støttespiller hver gang FN- resolusjoner kommer på bordet.»

Til sammen var det kun 12 redaksjonelle artikler som tok for seg Israel og ubalansen i FN. Og blant disse var det kun 2 som drøftet saken skikkelig.

"Dette dokumenterer og illustrerer den slagsiden som mediene operer med når man kommer til Israel.", sier ICEJs norske direktør, Dag Øyvind Juliussen

Dag Øyvind Juliussen
ICEJs norske direktør, Dag Øyvind Juliussen.

- Skandaløst av pressen

"For en fri presse som påberoper seg å være gravende og kritisk er det intet mindre enn skandaløst at det i løpet av hele 8 år kun er to redaksjonelle artikler som ser med et kritisk blikk på verdensorganisasjonens grove og uakseptable behandling av Israel. Dette dokumenterer og illustrerer den slagsiden som mediene operer med når man kommer til Israel.", sier ICEJs norske direktør, Dag Øyvind Juliussen

Resolusjoner ofte brukt i argumentasjon mot Israel

ICEJ fant også til sammen 308 leserinnlegg som brukte resolusjonene mot Israel som en del av sin argumentasjon.

Blant leserinnleggene er det vanlig at det høye antallet resolusjoner blir brukt som argumentasjon mot Israel – slik som i dette leserinnlegget i Klassekampen 22. oktober 2018:

«Overmakta forbryter seg systematisk på internasjonale lovverk. Fra 2012 til 2015 har 83 av 97 fordømmende FN-resolusjoner vært rettet mot IsraelIsrael blir ikke engang sanksjonert.»

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding