ICEJ donerer 500000 dollar til hjemreisen til etiopiske jøder

Av ICEJ Press, 10.06.2016

Oversatt og bearbeidet fra en artikkel i Jerusalem Post 6/10-16.

Den Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (ICEJ) kunngjorde onsdag at de sponser den første bølgen av en fornyet etiopiske aliya. Regjeringen inngikk en avtale i juli om å bringe 9000 falash mura (Red: etiopiske jøder) til Israel innen utgangen av 2020. Det starter med 1300 etiopiere, som forventes å komme innen utgangen av 2016. Dette fulgte en mer enn to år lang pause, etter en erklæring om " slutten på etiopisk aliya ", som forlot mange familier separert.

ICEJ, som tilhører den evangeliske delen av kristendommen, sa de nå har overlevert 500 000 dollar til Keren Hayesod. Dette skal dekke kostnadene for flyreisen til 523 etiopiske jøder, samt sponse aliyah for ytterligere 104 jødiske innvandrere fra Frankrike og Ukraina.

I tillegg har ICEJ som mål de kommende månedene, å skaffe nok midler til å sponse hele det første året av den nye etiopiske aliyah, samt ytterligere midler for å hjelpe til med deres integrering.

«Våre kristne støttespillere har alltid vært generøse og entusiastiske til å gi til våre aliya-prosjekter, spesielt når det handler om et slikt humanitært oppdrag som den fornyede etiopisk returen," sa ICEJ direktør Dr. Jürgen Bühler, og bemerker at afrikanske kristne er blant de sjenerøse giverne som støtter initiativet.

"Dette er mennesker som er truet av stammekonflikter og uro, og som samtidig lider i en periode med alvorlig tørke og flom i landet. Men nå vil de bli hjulpet ut av disse vanskelige og fattige forholdene, og til slutt bli gjenforenet med sine familier som allerede er i Israel. "

Organisasjonen understreker viktigheten av å støtte integreringen nye Olim (nye jødiske israelere) når de kommer til Israel, og hjelper dem med å lære språket og kulturen i sitt nye land, samt de unge blant dem til å integrere seg i utdanningssystemet.

"Jeg liker alltid å understreke de utfordringene de vil møte ved ankomst på grunn av de enorme gapene mellom Etiopia og Israel - kulturelt, utdanningsmessig, teknologisk etc. De står overfor noen av de største vanskelighetene med å tilpasse seg livet i Israel - mer enn andre nye innvandrere", forklarer ICEJs Aid-direktør, Nicole Yoder.

De første etiopiske familiene er ventet å ankomme Israel i løpet av Sukkot, akkurat i tide til ICEJs årlige Løvhyttefest-feiring i midten av oktober.

Organisasjonen ble stiftet i 1980, og sier deres mål er "Å stå med Israel med støtte og vennskap; å utruste og undervise den verdensomspennende kirken om Guds hensikter med Israel og nasjonene i Midtøsten; å være en aktiv stemme på forsoning mellom jøder, kristne og arabere; og å støtte kirkene og menighetene i Det hellige land. "

ICEJ har gjennom årene sponset aliya for nesten 120.000 jødiske immigranter til Israel, og bistått med en vellykket integrering av flere titalls tusen.

Du kan være med og støtte dette profetiske og viktige arbeidet her: http://icej.no/donasjon

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding