Hver femte europeer: Antisemittisme skyldes jødenes egen oppførsel

Av Erlend Sundar, ICEJ Press, 11.27.2018

I en undersøkelse utført blant 7000 europeere på vegne av det amerikanske nyhetsmediet CNN, kommer det fram at nesten hver femte europeer mener antisemittisme skyldes jødenes egen oppførsel. – Hemskt, sier talsmann for jødene i Sverige.

Cora Alexa Døvig
HL-senteret, Cora alexa Døvig, Forsker 1 ved HL-senteret.

Undersøkelsen viser at nesten en av fem europeere er enige i at det meste av antisemittismen er en følge av «jødenes daglige oppførsel».

- Påstander om at "det må være noe med dem" som gjør at de har vært utsatt i ulike tidsepoker kjenner vi godt til fra før. Dette er en del av en klassisk antisemittisme, sier forsker 1 ved HLsenteret, Cora Alexa Døving.

- Klassisk antisemittisme

Sverige er et av de syv landene som er representert i undersøkelsen. De andre landene er Tyskland, Frankrike, Ungarn, Østerrike, Polen og Storbritannia.

Aron Verständig, talsmann for det jødiske samfunnet i Sverige, blir tydelig berørt når vi forteller at èn av fem europeere legger skylden på jødene for antisemittismen.

Aron Verständig
Jødiske sentralrådet, Aron Verständig, talsmann for den jødiske forsamlingen i Sverige.

- Hemskt! De kan ikke ha forstått hva antisemittisme er. Dette resultatet legger også press på myndighetene i Sverige og i Norge for å drive opplæring, sier Verständig.

- Hemskt!

Dan Poraz
ICEJ, Dan Poraz, ambassaderåd Israels ambassade i Norge.

Han er ikke den eneste som mener myndighetene har et ansvar. 

- Disse tallene kan ikke ignoreres. De viser et eksplisitt behov for mer informasjon, bevisstgjøring og avgjørende tiltak fra myndigheter og offentlige institusjoner, samtidig med klare deklarasjoner og tiltak fra samfunnsledere, politikere og andre, sier Dan Poraz, ambassaderåd ved Israels ambassade i Norge.

- Kan ikke ignoreres.

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Anne Karin Olli, er ikke overrasket over tallene.

"Slike tall er ikke overraskende. På Internett og i sosiale medier spres konspirasjonsteorier om jøder. Det kan vi ikke akseptere. Vi kan ikke lukke øynene når antisemittisme kommer til uttrykk. Vi må ta til motmæle og vi må handle.", sier statssekretær Anne Karin Olli i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Det kan vi ikke akseptere.

Anne Karin Olli
Kommunaldepartementet, Anne Karin Olli, statssekretær i kommunal- og moderniseringsdepartementet,

I 2016 la regjeringen fram en handlingsplan mot antisemittisme.

«Nå – midt i handlingsplanperioden – er vi godt i gang med arbeidet. Regjeringen har satt i gang en målrettet innsats mot antisemittisme og andre gruppebaserte fordommer i skolen, det drives opplysnings- og formidlingstiltak om jødedom og jødisk liv og historie i Norge.», fortsetter Anne Karin Olli.

 

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding