Historisk ledersamling om Israel og antisemittisme

Av ICEJ Press, 03.23.2018

Over femti ledere, i regi av Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, var i går samlet i et historisk møte på Gardermoen utenfor Oslo. Anledningen var temaene «Menigheten og Israel» og «voksende antisemittisme».

Som innbydere til arrangementet sto et bredt spekter av kristenledere. Der var leder for Oase, Asbjørn Simonnes, for Kvinner i nettverk, Astrid Nærbø, leder for Pinsebevegelsen i Norge, Sigmund Kristoffersen, leder for Jesuskvinner, Anne Christiansen, leder for Ungdom i oppdrag, Andreas Nordli og leder for Baptistene i Norge, Terje Aadne. Sten Sørensen ledet konferansen.

Nasjonal ledersamling
ICEJ, Fra øverst til venstre mot høyre: Terje Aadne, Andreas Nordli, Anne Christiansen, Sigmund Kristoffersen, Astrid Nærbø og Asbjørn Simonnes.

Til stede var det også ledere fra både kirke og frikirker i hele Norge.

Deltakerne fikk høre tre engasjerende talere denne dagen. Fra ICEJs norske direktør, Dag Øyvind Juliussen, fikk de en innføring i det teologiske fundamentet for å støtte jødene og staten Israel, og viktigheten av folket og landet i det profetiske ord.

Dag Øyvind Juliussen
ICEJ, Dag Øyvind Juliussen underviser forsamlingen engasjert.

ICEJs forkynner, Eva Olsvold Sundar, snakket om antisemittisme i bibelsk lys, og at selv om begrepet ble tatt i bruk fra slutten av 1800-tallet, kunne mekanismen bak antisemittisme sees helt tilbake til da jødene ble et folk.

Eva Olsvold Sundar
ICEJ, Eva Olsvold Sundar underviser forsamlingen om antisemittisme i lys av bibelen.

Journalist og forfatter, Mona Levin, snakket svært engasjerende om antisemittisme i vår tid, og ga oss også en rekke glimt fra sitt eget liv. Etterpå fikk forsamlingen stille spørsmål. Det ble en god kommunikasjon rundt viktige spørsmål.

Mona Levin og Sten Sørensen
ICEJ, Herlig kontakt mellom Mona Levin og Sten Sørensen og forsamlingen.

I tillegg hadde hver av innbyderne sine innlegg. Alle sa de de noe om hvorfor det var viktig for dem å stå som innbydere til arrangementet. 

Det var stor takknemlighet for foredragene til de tre blant deltakerne.

25 - 28 JUNI

For bestilling

- 100 års markering San Remo - 25 april

Mer

29. Sept – 7.okt

Påmelding